Spitalul Județean și Spitalul Drăgășani au spus „Pas”


• cele două unităţi medicale nu au ajuns la un acord cu CAS
 

S-a încheiat perioada de contractare cu furnizorii serviciilor medicale, iar Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și Spitalul Drăgășani sunt singurele unități ce nu au semnat contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din datele furni­zate de reprezentantul CAS Vâlcea, dr. Costică Pleșoianu, condu­cerile celor două unități medicale nu sunt mulțumite  de fondurile alocate, fapt pentru care au refuzat categoric sem­na­rea contractului. „Toți furnizorii au sem­nat contractul mai puțin Spitalul Jude­țean de Urgență și Spi­talul Drăgășani. În cazul Spitalului Ju­dețean, sunt mai multe paturi contractate față de 2012. Mai precis, dacă anul trecut erau contractate 1160 de paturi, anul aces­ta ar fi vorba de 1197 din cele apro­xi­mativ 1300. Cu chiu cu vai suma alo­ca­tă ar ajunge până în luna august. Totuși, spitalele n-ar rămâ­ne așa, descoperite, ci ar avea loc o rec­ti­ficare bugetară”, a precizat, pentru zia­rul nostru, dr. Ple­șo­ianu. „Până una, alta, spitalul funcțio­nea­ză. Singura pro­ble­mă o reprezintă faptul că nu pot fi eliberate rețete pacienților spitalizați. Așteptăm modificarea sumei alocate unității, res­pec­tiv majorarea ei. Tocmai de aceea vom purta negocieri cu reprezentanții Ca­sei Naționale de Asigurări de Să­nă­tate. Se va întruni o comisie de mediere”, a declarat, pentru „Curierul de Vâlcea”, Georgeta Săliște, manager Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Amintim că, și anul trecut, unitatea condusă de Săliște a ajuns la negocieri cu membrii CNAS, iar acum doi ani s-au purtat discuții și pe tema fondurilor alocate dializei.

Pentru spitalele vâlcene s-au alocat 86.986.000 lei, numai Spitalului Jude­țean de Urgență alocându-i-se peste 51.600.000 lei. Menționăm că, la capi­tolul contracte încheiate, CAS Vâlcea a semnat cu 221 de medici de familie. Pentru Ambulatoriul de specialitate s-au încheiat 25 de contracte, pentru îngrijiri medicale la domiciliu: un contract, 11 contracte cu spitalele, fie private, fie de stat. De asemenea, s-a încheiat con­trac­te cu 78 de societăți pentru 118 farmacii, 12 contracte în domeniul paraclinic și cu 18 furnizori pe recuperare.