Spitalul din Brezoi pe lista de priorităţi a deputatului Vâlcu


Valcu_Samoil2011Deputatul PDL Samoil Vîlcu a adresat o întrebare, în această săp­tă­mână, ministrului Sănătăţii, Cseke Attila, având ca subiect adoptarea unei decizii ferme în ceea ce priveşte Spitalul din Brezoi. „Strategia de efi­cientizare a actului medical pre­su­pune, conform documentelor emise de Ministerul Sănătăţii, şi restrân­ge­rea activităţii unor spitale care nu pot asigura servicii medicale complete, iar, pe viitor, investind doar în spitalele performante, se doreşte ca bolnavii să ajungă direct în clinici capabile să le rezolve problemele şi să nu mai piardă timpul în spitale orăşeneşti şi municipale, unde afecţiunile li se agra­vează. Pe lista restrângerii de activitate se află şi două unităţi spi­ta­liceşti din judeţul Vâlcea: Bălceşti şi Brezoi. În ceea ce priveşte Spitalul din Brezoi există însă o situaţie spe­cială, întrucât aici se află în derulare un proiect de modernizare cu finan­ţare europeană, iar desfiinţarea ar însemna ca banii cheltuiţi până acum să fie returnaţi. Având în vedere par­ti­cularitatea acestei situaţii, în com­paraţie cu altele, Samoil Vîlcu i-a su­gerat ministrului Sănătăţii să ana­li­zeze situaţia mai specială, iar la luarea deciziei să ţină cont şi de necesitatea păstrării spitalului din Brezoi ca un filtru pentru zona de Nord a judeţului şi pentru urgenţele medicale care apar de cele mai multe ori pe Valea Oltului.