Soarta Spitalului Orăşenesc Bălceşti


Laurențiu Coca

Interpelare adresată
Ministerul Sănătăţii
Domnului Ministru Cseke Attila,

Domnule Ministru,
Spitalul Orăşenesc Bălceşti din judeţul Vâlcea asigură asistenţa medicală de specialitate a bolnavilor cu afecţiuni acute, funcţionând în prezent cu un număr de 55 de paturi, având 3 specialităţi: medicină internă, pediatrie şi obstretică-ginecologie, fiind situat în sudul judeţului, în zona de deal la 100 km de Spitalul Judeţean Vâlcea, 50 km de Spitalul Municipal Drăgăşani. Populaţia deservită este reprezentată de cetăţenii Oraşului Bălceşti şi ai celor 19 comune arondate, însumând un număr de 55.000 locuitori, populaţie preponderent rurală, îmbătrânită.
Activitatea spitalului pe ultimii trei ani conform datelor din indicatorii de eficienţă, spitalul a avut următoarele:
• pe anul 2008 un număr de 2525 bolnavi internaţi cu 16096 zile de spitalizare
• pe anul 2009 un număr de 2776 bolnavi internaţi cu 16827 zile de spitalizare
• pe anul 2010 un număr de 2530 bolnavi internaţi cu 16105 zile de spitalizare
Camera de primiri urgenţe a fost dotată cu aparatură de specialitate pe fonduri europene la aceasta prezentându-se anual circa 3500 pacienţi.
Ținând cont de cele menţionate, vă rog să îmi comunicaţi, domnule ministru, care este fundamentarea deciziilor ministerului.
Solicit prezentarea răspunsului dumneavoastră în scris.

Senator PSD,
Laurenţiu Florian Coca