Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 20-26 august 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 20-26 august 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian, Dacia și Dobrogeanu Gherea.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Constantin Brâncoveanu și Castanilor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Capela, Cetățuia, Copăcelu, Petrișor și Popa Șapcă;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de reabilitare rețea de apă potabilă pe strada Copăcelu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Lăzărești și bulevardul Dem Rădulescu;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Iustinian Marina – nr. 81, 86 și 88, strada Eugen Ciorăscu – Nr. 108, strada Nicolae Iorga – blocul A30, strada Zorelelor – blocul C18, strada Marin Preda – blocul A24/II, strada Calea lui Traian – blocurile L și 37, strada General Magheru – blocul S38, strada Mihai Eminescu – blocul C10, strada Nicolae Bălcescu – blocul 1, Aleea Narciselor – blocul C27, Splaiul Independentei – blocul 7 și Scuarul Mircea cel Bătran – blocul K, bulevardul Tineretului – blocurile A11/I, A16 și B5 și bulevardul Dem Rădulescu – blocul 101.
21 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 21 de apometre, dintre care 13 verificate și înlocuite și opt montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 10 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 26 avize de amplasament și patru avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA