Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 2-12 mai 2023


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 2-12 mai 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Radu de la Afumați și pe strada Buda.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: bulevardul Dem Rădulescu și străzile Morilor, Râureni, Kalamata, Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale, după cum urmează:
• s-au montat 34 metri țeavă PVC Dn250mm pentru canalizare menajeră și un cămin vizitare și 20 metri țeavă PVC Dn160mm pentru realizarea a trei racorduri de canalizare menajeră pe strada Grădinilor;
• s-a asigurat asistență tehnică pe strada Kalamata nr. 18B;
• au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zonele Goranu și Râureni precum și Stațiile de pompare ape uzate aferente;
• a fost înlocuit robinetul general defect la Bl. G 320, Sc A – zona Ostroveni;
• au fost ridicate la cota carosabilului două piese suport cu capac canalizare pe strada Grădinilor;
• au fost curățate manual canalizările din zona Ostroveni și strada Gral Magheru;
• au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; strada Nichita Stănescu – Bl. A24/III; strada Luceafărului – Bl. A22, Bl. A3, Bl. A18 și Bl. A21; strada Aleea Stejarului – Bl. C0, Bl. C16; strada Brigăzii – SPAU 9; strada Rapsodiei – Bl. B1-1 și Bl. D1-7; strada Iancu Pop – Bl. G3; strada Calea lui Traian – Bl. 2; strada Aleea Nuci – Bl.5 și nr. 73 – Baraca 5; strada Aleea Bradului – Bl. C5; Bulevardul Tineretului – Bl. S2; strada I.C. Brătianu – Bl. A64; strada Fagului – SPAU 13; Râureni – Târg; strada Decebal – Bl. D9; strada Emil Avramescu – Bl. L și Aleea Cocorilor – Bl. 26.
56 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 56 de apometre, dintre care 50 verificate și înlocuite și șase montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite nouă avize tehnice și 44 avize de amplasament.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA