Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 10-16 septembrie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10-16 septembrie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă la adresele: strada Gib Mihăescu – Bl F și Bl A7, Sc. A, PT 34, Grup Școlar „Henri Coandă”, strada Nicolae Titulescu – Biserica Baptistă, strada Eftimești nr. 8, strada Digului nr. 22, strada Dimitrie Drăghicescu nr. 8, strada Poenari nr. 58 și strada Buda nr. 69.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Remus Belu, Eroilor, Știrbei Vodă nr. 480, Violetelor, Grigore Antipa, Traficului, Matei Basarab Bl. 78, Bl. 86, Bl. 103, Bl. 106 și PT 34.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele de pe Bd. Dem Rădulescu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• au fost igienizate perimetrele rezervoarelor Petrișor, Capela și Popa Șapcă;
• continuă lucrările de extindere rețea apă potabilă pe strada Livezi;
• continuă lucrările de extindere rețea canalizare pe strada Zăvoieni;
• se efectuează lucrări de extindere și reabilitare rețea apă potabilă și de canalizare menajeră pe strada Copăcelu;
• au fost sistate lucrările de canalizare pe strada Lespezi de la nr. 1B pana la strada Kalamata;
• s-au executat lucrări de montaj piesă suport și capac carosabil pentru căminul de vane pe strada Grigore Antipa;
• au fost curățate rigolele pluviale pe strada Sacerdoțeanu și strada Ion Creangă;
• au fost curățate rețelele si căminele de canalizare, manual și mecanizat, pe strada Aleea Garoafelor, strada Mihai Eminescu – Bl. B12, Bl. B13, Bl. B14, Bl. C32 și Bl. C28;
• s-au montat capace pentru colectorul pluvial pe strada Depozitelor;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K, strada Matei Basarab – Bl. 103 și Bl. 126, strada General Magheru – Bl. C1, strada Nicolae Titulescu – Bl. 78,strada Aleea Panseluțelor Bl. C33 și Bl. C32, strada Drumul Gării nr. 96, strada Grigore Procopiu, strada Mihai Eminescu – Bl. B13, strada Nichita Stănescu – Bl. A24 și Bl. A24/3, strada Luceafărului – Bl. A16, strada 1 Mai intersecție cu strada George Enescu, B-dul Dem Rădulescu și Aleea Gladiolelor – Bl.C19.
48 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 48 apometre, dintre care 35 verificate și înlocuite și 13 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate zece lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 18 avize de amplasament și șapte avize tehnice.