Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 1 – 7 octombrie


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 1 – 7 octombrie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă la adresele: Drumul Oltului, Dem Rădulescu – Bl X3, Calea lui Traian – Tribunal, Calea lui Traian Nord, sensul giratoriu de la Spitalul Județean, Râureni nr. 204 și Drumul Gării nr. 170.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Eftimești, Drumul Gării, Ionel Geantă, Alexandru Sahia.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele de pe Bulevardul Dem Rădulescu, strada Morilor, strada Râureni, strada Kalamata și strada Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• au fost igienizate perimetrele rezervoarelor de la Fețeni, Capela, Cetățuia;
• au fost executate lucrări de extindere rețea canalizare cu țeavă PVC Dn200mm – 36 metri, două racorduri cu țeavă PVC Dn 160 și un cămin canalizare pe strada Copăcelu, unde se continuă lucrările de extindere și reabilitare rețea apă potabilă și de canalizare menajeră;
• au fost curățate rețelele și căminele de canalizare, manual si mecanizat, în Goranu și Râureni, precum și SPAU-rile aferente;
• a fost ridicat la cotă un capac cămin si readus carosabilul la starea inițială pe strada Ionel Geantă – Bl. 115;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Bd. Tineretului – Bl. A11/III, Bl. A63 și Bl. A56; strada Nichita Stănescu – Blocurile: A36/II, A37/I, A24/III, A27/I, A23; strada Mihai Eminescu – Bl. B12, Bl. B13 și Bl. S9; aleea Zorelelor – Bl. C18; Strada Calea lui Traian – Bl D1/7, Bl. S15, Bl. S16 și Bl. S18; Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; Strada Matei Basarab – Bl. 115; Strada Marin Sorescu – Bl. A38/II; Petrișor – Bl. P8; strada Muzeului nr. 30; Strada George Coșbuc – Antares Grill; strada Știrbei Vodă – Bl. U1, nr. 31; strada G-ral Magheru – Bl. J, S3; strada Nicolae Iorga – Bl. A24/III; strada Râureni – Valoris; strada Gladiolelor – Bl. C23; strada Depozitelor – nr. 28; strada Narciselor – Bl. 32 și Bd. Nicolae Bălcescu – Bl. 1.
35 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 35 apometre, dintre care 27 verificate și înlocuite și opt montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament și șase avize tehnice.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Apavil SA