Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 26 februarie – 4 martie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Fețeni, Știrbei Vodă, Patriarh Iustinian Marina și bulevardul Tineretului.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Lacului, Copăcelu și Depozitelor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul Stațiilor de pompare din aria de activitate;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare de pe strada Livezi;
• s-au început lucrările de conectare a rețelei de apă PEHD De 630 la rețeaua de distribuție apă potabilă OL PREMO 600 existentă pe strada Depozitelor;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Kalamata și Calea lui Traian;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Cerna – blocul 23, strada Matei Basarab – blocul 105bis, strada Nicolae Iorga – blocul A26, strada General Magheru – blocul C, strada Rapsodiei – blocul D1/7, strada I. C. Brătianu – blocurile C26, C27, C28, strada Mihai Viteazu – blocurile T1 și 9, Aleea Crinilor – blocul A6, strada Gib Mihăescu – blocul A14, Aleea Bradului – blocul C11, strada Matache Temelie – blocul 74, strada Calea lui Traian, strada Mihai Eminescu – blocul B14, bulevardul Tineretului – blocul B13 și bulevardul Dem Rădulescu.
18 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 18 apometre, dintre care 14 verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate două lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 39 avize de amplasament și șapte avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA