Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 21-27 august 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Buridava, Ostroveni și Straubing.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada Posada;
• s-au executat lucrări de refacere branșament apă potabilă pe strada Știrbei Vodă;
• s-a dezafectat branșament apă potabilă pe strada Anton Pann;
• s-a dezafectat cișmea stradală pe strada Drumul Gării;
• s-au executat racorduri canalizare menajeră strada Alexandru Budișteanu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Splaiul Independenței, strada Kalamata, strada Depozitelor, strada Mihai Eminescu – blocul C13, Aleea Bradului – blocul C, strada Calea lui Traian – blocurile L și Filipin, strada Stejarului – blocul C1, strada Lucian Blaga – blocurile G320 și A51, strada Nicolae Iorga – blocul A93, strada Prundului, strada Regina Maria – blocul G, strada M.V.Popescu, strada Morilor, strada Republicii – blocul N29, strada General Magheru – blocul S1, strada Petrișor – blocul P2, strada Luceafărului – blocul A1, strada I.L.Caragiale – blocul A35/2 și Căzănești nr. 81.
PATRU APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate patru apometre, dintre care două apometre verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite opt avize de amplasament și patru avize tehnice.
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA