Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 17 – 23 iulie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Aleea Castanilor, Drumul Oltului, Pictor Tătărașcu și Apusului intersecție cu Eftimeștilor.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Aleea Castanilor, Drumul Oltului, Aleea Panseluțelor, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, Regina Maria și Apusului intersecție cu Eftimeștilor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Fețeni, Popa Șapcă și Petrișor;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare și racorduri pe strada Schitul Troianu;
• s-au executat lucrări de montare a electrovanelor Dn 150 și Dn 200 pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă a rezervorului Fețeni;
• s-a înlocuit robinet general Ø 1,5 pe strada Nicolae Titulescu;
• s-au decopertat cămine de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Aleea Panseluțelor – blocul C32, strada Castanilor, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Cerna – blocul 27, strada Zăvoieni, Aleea Bradului – blocul C1, strada Digului, strada Luceafărului – blocul A18, strada Dacia, strada Râureni, strada Kalamata, strada Matei Basarab – blocul 118, strada Republicii – blocul N29, strada Nicolae Titulescu, strada Henri Coandă – blocurile N4 și N9, strada Ferdinand, strada Pandurilor – blocul A8/1, strada Straubing nr. 20, strada General Magheru – blocurile D și S1, strada Calea lui Traian – blocul D1, strada Știrbei Vodă nr.34, Aleea Stejarului – blocul C16, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – blocul A54.
PATRU APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate patru apometre, dintre care un apometru verificat și înlocuit și trei montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA.