Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 12-18 iunie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Mareșal Prezan, Alexandru Budișteanu, General Magheru și Calea lui Traian.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• se continuă cu igienizarea perimetrul rezervorului Petrișor;
• se continuă lucrările de extindere rețea de canalizare și racorduri pe strada Schitul Troianu;
• s-au început lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Alexandru Budișteanu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Independenței – blocul 10, strada Cerna – blocul 36, strada Lucian Blaga – blocul A32/II, strada Topolog, strada Tineretului – blocul A63, str. Matei Basarab – bloc 110, strada General Magheru – blocul L, strada Calea lui Traian – blocul 2, bulevardul Nicolae Bălcescu – blocul 300 și bulevardul Pandurilor – blocul A7.
27 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 27 de apometre, dintre care 25 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite opt avize de amplasament și șapte avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.