Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13-19 martie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Drumul Câmpului, Calea lui Traian, Bâlciului și Râureni intersecție cu Puțului.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Iancu Pop, Abatorului, Drumul Câmpului și Calea lui Traian.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a ridicat la cotă cămin de canalizare și s-a înlocuit capac cămin pe strada Dacia;
• s-a decopertat capac cămin de canalizare pe strada George Coșbuc intersecție cu strada Grigore Sinescu;
• s-a curățat Stația de pompare ape uzate Râureni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Grigore Sinescu, strada Doamna Stanca, strada Colonel Bădescu nr. 4, strada Kalamata, strada Prundului nr. 11, strada Inătești, strada Viilor, strada Decebal – Direcția de Sănătate Publică, strada Știrbei Vodă – blocul P1, strada Petrișor – blocul P5, strada George Coșbuc nr. 17, aleea Melodiei – blocul N10, strada Grigore Procopiu, strada Matache Temelie – blocul 82, strada Constantin Brâncuși – blocul M2, strada Calea lui Traian – blocurile 4, 7, 9, S17 și S20, strada Luceafărului – blocul A1, strada Regina Maria – blocurile C3 și C8, strada Plt. V. Olănescu – blocul C10, aleea Bradului – blocul C5, aleea Panseluțelor – blocul C32, aleea Narciselor – blocul C28, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 și A96, strada I. C. Brătianu – blocurile C27 și S1, strada Eugen Ciorăscu – blocurile A49, A50 și A51, strada Lucian Blaga – blocul A38/III, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – blocurile A9, A11/I, A12, A18 și B5.
14 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 14 de apometre, dintre care 10 verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și șase avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA