Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 27 februarie – 5 martie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian, Ostroveni, Depozitelor, Ferdinand și Arinilor intersecție cu Geniștilor.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Splaiul Independenței.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au finalizat lucrările de înlocuire rețea apă potabilă și branșamente pe strada Splaiul Independenței;
• s-a curățat rețea de canalizare menajeră pe strada I. C. Brătianu;
• s-a curățat cheson pe bulevardul Dem Rădulescu;
• s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe strada Calea lui Traian și bulevardul Tineretului;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada General Magheru – blocul S3, strada I. C. Brătianu – blocul A65, Aleea Gladiolelor – blocurile C18 și C19, strada Luceafărului – blocul A19, strada Mihai Eminescu – blocul B13, Aleea Panseluțelor – blocul C32, Aleea Stejarului – blocul C16, strada Tudor Vladimirescu – blocul 5, strada Rapsodiei – blocul D10, strada Doamna Stanca, b-dul Pandurilor – blocurile A8/1, b-dul Tineretului – blocurile A11/III și A12, strada Calea lui Traian – blocurile 4, L și S20, Aleea Primăverii – blocul A5, strada Nicolae Iorga – blocurile A24/III și A97, strada Lespezi, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Matei Basarab, strada Lucian Blaga – blocul A33, bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Ostroveni, Aleea Teilor – blocul B8, strada Știrbei Vodă – blocul P1, Aleea Melodiei – blocul N9, str. Constantin Brâncuși – bloc M3 și strada Râureni.
32 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 32 de apometre, dintre care 31 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate șapte lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 14 avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.