Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 6-10 aprilie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Ghioceilor și Nichita Stănescu intersecție cu Ostroveni.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ghioceilor, Nicolae Bălcescu și Ostroveni.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au început lucrările de execuție branșamente apă potabilă pe strada Ferdinand;
• s-a efectuat igienizarea perimetrelor de la rezervorul Popa Șapcă;
• s-a verificat rețeaua de canalizare pe străzile Ferdinand, Nicolae Titulescu, Remus Bellu și Calea lui Traian;
• s-a curățat senzorul măsură cheson de la pasajul Hervil de pe strada Matei Basarab;
• s-a efectuat igienizarea perimetrelor din cadrul Sectorului Rețele Canal;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Episcop Damaschin, strada Drumul Gării, strada Calea lui Traian – Spitalul Județean de Urgență, strada Libertății, strada Dealul Malului, strada Lucian Blaga, strada Rapsodiei, strada Henri Coandă, strada Știrbei Vodă și strada Tudor Vladimirescu.
24 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 24 de apometre, dintre care 23 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite două avize de amplasament și trei avize tehnice.
• Biroul de Presă al Apavil SA