Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 12 – 18 octombrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea lui Traian – Grup Școlar General Magheru și bl. S9, Avram Iancu intersecție cu General Magheru, Republicii – bl. I10, Stolniceni nr. 19 și Drumul Gării nr. 88.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Vasile Alecsandri, Gib Mihăescu, Știrbei Vodă, Drumul Gării și Cetății.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• se continuă cu reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare pe strada Schitul Troianu, etapa a II a;
• s-au executat patru branșamente apă, țeavă apă potabilă PEHD PN 10 D 110 mm pe strada Cetății;
• s-au montat 48 m țeavă rețea de canalizare menajeră PVC 250 mm pe strada Cetății;
• s-au înlocuit 24 ml țeavă OL cu țeavă PEHD PN 10 D 400 mm pe strada Ferdinand intersecție cu Bulevardul Tudor Vladimirescu;
• au fost ridicate la cotă cămine de canalizare și repoziționate capace de cămin pe străzile Ostroveni, Dacia și George Coșbuc;
• au fost curățate manual și mecanizat căminele de pe străzile: Dacia, Carol I, Tudor Vladimirescu, și Calea lui Traian;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Nicolae Iorga – Bl. A27/II; str. Doctor Hacman – Bl. 96; str. Ostroveni – Bl. A34 și bl. C4; Zăvoi – Bl. 6; str. Știrbei Vodă; str. Constantin Dălban; str. Rapsodiei; str. Tineretului – bl. B5; str. Inătești; str. General Magheru – bl. S3; str. Mihai Eminescu – bl. C10 și bl. C11; str. Maior V. Popescu; str. Henri Coandă – Liceul de Arte și str. Colonie Nuci.
16 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 16 apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și cinci montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament și patru avize tehnice.