Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 19 – 25 octombrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Știrbei Vodă nr. 171, Copăcelu nr. 67, Drumul Gării și Danil Ionescu nr. 23.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Posada, Drumul Gării și Cetății.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• se continuă cu reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare pe strada Schitul Troianu, etapa a II a;
• s-au executat patru branșamente apă, țeavă apă potabilă PEHD PN 10 D 110 mm pe strada Cetății;
• s-au montat 66 m țeavă rețea de canalizare menajeră PVC 250 mm pe strada Cetății;
• s-au înlocuit 24 ml țeavă OL cu țeavă PEHD PN 10 D 400 mm pe strada Ferdinand intersecție cu Bulevardul Tudor Vladimirescu;
• au fost ridicate la cotă cămine de canalizare și repoziționate capace de cămin pe străzile Ostroveni, Luceafărului – Școala Generală Nr. 10 și Nicolae Iorga – bl. W4;
• au fost curățate manual și mecanizat căminele de pe străzile: Nicolae Titulescu – bl. C26 și C28, Nicolae Iorga – bl. A26, Ferdinand și zona Ostroveni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Ostroveni – bl. B12; str. Nicolae Iorga – bl. A26 și A27; str. Tineretului – bl. B13; str. Aleea Panseluțelor – bl. C32; str. Dem Rădulescu – bl. 23A; str. I.L.Caragiale – bl. A34; str. Petrișor – bl. P8 ; str. Timiș – S.C. Comchim Chemical S.R.L; str. Carol I – Drecția Silvică; str. Nicolae Bălcescu; str. Morilor; str. Luceafărului – bl. A18; str. Mărășești – Magazinul Diana; str. Știrbei Vodă; str. I. C. Brătianu – bl. A67; str. General Magheru – bl. S1; str. Republicii – bl. S7;str. Nichita Stănescu – bl. A26; str. Privighetorii – bl. 10; str. Calea lui Traian – Spitalul Județean Nord.
21 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 16 apometre, dintre care 14 verificate și înlocuite și șapte montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 13 avize de amplasament și trei avize tehnice.
• Biroul de Presă al Apavil SA