Situația calității aerului, pe mobil și tabletă


Ministerul Mediului a lansat o versiune îmbunătățită a site-ului www.calitateaer.ro. Astfel, publicul interesat poate accesa noua interfață web de pe orice fel de dispozitiv, atât mobil (telefoane, tablete), cât și fix (desktop). În noua versiune este posibilă vizualizarea instantanee a situației globale a calității aerului la nivelul întregii țări, începând cu anul 2007 și terminând cu data curentă. Prin selectarea opțiunilor, utilizatorii pot vizualiza simultan sau separat date orare, zilnice sau anuale, de la unul sau mai multi poluanți, pentru una sau mai multe stații de monitorizare.
Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea monitorizează continuu calitatea aerului, pe teritoriul judeţului prin intermediul celor două staţii automate de monitorizare, aparţinând Reţelei Naţionale pentru Monitorizarea Calităţii Aerului (RNMCA), respectiv VL1 – amplasată în Grădina Zoologică a municipiului Rm. Vâlcea și VL2 – amplasată pe platforma industrială Rm. Vâlcea. Cele două stații monitorizează următorii indicatori: monoxid de azot (NO), dioxid de azot (NO2), oxizi de azot (NOx), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), BTX(benzen, toluen o-xilen, p-xilen, m-xilen,etilbenzen), pulberi în suspensie cu diametrul < 2.5 µm – (PM2.5), pulberi în suspensie cu diametrul < 10 µm – (PM10).
Pentru a afla datele de calitate a aerului furnizate de stațiile de monitorizare din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA), accesați www.calitateaer.ro. Datele ne-au fost furnizate de către Alin Iulian Voicescu, director executiv APM Vâlcea.