Sindicatul Liber Oltchim face apel la prefect să-l tragă de urechi pe premier


Comunicatul Federaţiei Sin­di­ca­­telor Libere din Chimie și Petro­chi­mie (pe care îl anexăm) este susținut de Sindicatul Liber Oltchim în calitate de sindicat afiliat la aceas­tă Federaţie.

Considerăm că este oportun ca modificările legislaţiei muncii să se facă în baza dialogului social între: Guvern, Confederaţii Naţionale Pa­tro­nale și Confederații Naţionale Sindicale.

Decizia unilaterală a Guvernu­lui României privind modificarea legislației muncii în defavoarea lucrătorilor fără a avea consensul Confederaţilor Naționale Sindicale va genera tensiuni sociale.

Sindicatul Liber Oltchim întâm­pină deja probleme sociale datorită funcţionării din 12.11.2008 a SC OLT­CHIM la 30% din capacitatea de producţie și nu trebuie să le amplificăm.

Considerăm că dumneavoastră domnule prefect, în calitate de re­pre­zentant al Guvernului României, puteți să transmiteți Primului Mi­nistru Emil Boc că sindicatele din judeţul Valcea nu doresc modifi­ca­rea Legislaţiei Muncii în defavoarea lucrătorilor.


Preşedinte,

Ing. Mihai Diculoiu

Federaţia Sindicatelor Libere din Chimie şi Petrochimie, membră fondatoare a CMS “CARTEL ALFA”, a luat act cu profundă îngrijorare de faptul că Guvernul României refuză să ţină cont de punctele de vedere exprimate de partenerii reprezentativi în privinţa modificării Codului Muncii precum şi a pachetului de legi sociale adiacente acestuia.
Inflexibilitatea Guvernului, faptul că în mod deliberat nu ţine cont de opinia centralelor sindicale şi a organizaţiilor patronale, dorind modificarea Codului Muncii şi a legislaţiei sociale numai în conformitate cu cerinţele investitorilor străini fără să țină cont nici de punctele de vedere exprimate de organizaţiile internaţionale la care România este membră, conduce la concluzia că în ţara noastră dialogul social instituţionalizat a fost abandonat în mod deliberat, astfel încât, una dintre componentele esenţiale ale democraţiei este în pericol major de a fi eliminată cu toate efectele negative ce decurg dintr-o decizie de această natură.
Ceea ce se preconizează acum, adică, eliminarea contractelor colective de muncă la nivel naţional şi de ramură, fixarea drepturilor salariale direct de către patron, înlocuirea treptată a contractelor de muncă pe durată nedeterminată cu cele pe durată determinată, eliminarea grilelor de ierarhizare, modificarea prevederilor privind timpul de muncă, ale normelor de muncă şi a plăţii orelor suplimentare, sunt un atentat fără precedent la adresa lucrătorilor şi lucrătoarelor, conducând practic la întroducerea unui sistem de sclavie modernă într-o ţara membră a Uniunii Europene.
Ignorarea oricăror valori democratice, ignorarea tratatelor internaţionale ca şi a prevederilor Constituţiei României, sunt semnalul clar al compromiterii ideii de democraţie şi modernizare a societăţii româneşti.
Acestor lucruri deosebit de grave li se adăugă pentru lucrătorii din ramura noastră industrială si ideea liberalizării pieţei gazului metan în România, gaz metan care reprezintă o materie primă de bază în anumite domenii din ramura noastră industrială!
Consecinţa imediată a aplicării acestui principiu va fi pierderea a mii de locuri de muncă, creşterea şomajului și precarizarea existenței lucrătorilor din Chimie şi a familiilor acestora, dar şi consecinţe grave adiacente pentru domenii conexe cum ar fi agricultura sau industria maselor plastice.
În condiţiile, în care negocierile cu Guvernul României sunt total compromise, în care dialogul social a fost practic desfiinţat, nu ne rămâne decât să lansăm un apel clar şi lipsit de echivoc către membrii noștri de sindicat, de a recurge la toate mijloacele legale, de acţiune sindicală, pentru a ne apăra drepturile statuate prin legislaţia actuală, prin convenţiile internaţionale la care România este parte semnatară şi prin însăşi Constituţia României.
Acum, în aceste momente de grea cumpănă pentru toţi lucrătorii şi lucrătoarele din România, când în faţa unui capitalism prost înţeles, în fata unui Guvern care își face un titlu de mândrie din distrugerea sindicatelor, a unui neoliberalism de tip distructiv, nu sunt pregătite alternative la dialogul social, şi la reglementarea corectă a raporturilor de muncă, nu ne rămâne decât speranţa că mesajul nostru către membrii de sindicat din România să-şi găsească ecoul potrivit şi să ne mobilizeze energiile şi resursele pentru a putea să ne opunem, în mod eficient, la măsurile inacceptabile pe care acest Guvern ni le pregăteşte.

PREŞEDINTE, ACHILLE COSTIN BUTU