Sindicaliștii din silvicultură cer blocarea O.U.G. nr. 51


• specialiștii din domeniu consideră că această ordonanță reprezintă o armă politică

În urma unui comunicat de presă emis de Direcția Silvică Vâlcea, aplicarea OUG nr. 51/14.09.2016 conduce la blocaje importante în economia țării, pe piața lemnului și la pierderea de locuri de muncă. Federația Sindicatelor din Silvicultură „Silva” solicită Senatului României să respingă Proiectul de Lege elaborat de Guvern privind aprobarea OUG nr.51/2016 care nu corespunde problematicii și realităților din silvicultură și poate fi transformată într-o armă politică împotriva sectorului silvic.
Federația Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, singura organizație sindicală reprezentativă la nivelul acestui sector de activitate din România, și-a adus contribuția încă de la înființare, din anul 1991, la elaborarea proiectelor de acte normative pentru sectorul silvic susținându-și propunerile la nivelul Parlamentului României, Guvernului României și ministerului de resort.
De ce se cere respingerea aprobării OUG nr.51/2016? Redăm, mai jos, opiniile sindicaliștilor:
• Guvernul României a elaborat în mod netransparent și abuziv Ordonanța. Elaborarea s-a făcut fără nicio dezbatere publică, fără consultarea organizațiilor profesionale și sindicale din sectorul silvic, fără consultarea societății civile din sectorul silvic, fără consultarea specialiștilor silvici practicieni în domeniul administrării pădurilor țării.
• Deși în expunerea de motive la proiectul de lege înaintat de Guvern la Senatul României, în secțiunea Consultări efectuate în vederea elaborării actului normativ, se menționează în mod neadevărat că elaborarea proiectului de act normativ a fost făcută, printre altele, cu consultarea Asociației Progresului Silvic și Confederației Sindicatelor Consilva, în realitate aceste organizații nu au fost invitate la nicio dezbatere pe această temă.
• Ordonanța a fost elaborată și emisă cu încălcarea procedurilor legale privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
• Se constată că Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.726/20.09.2016, ca act normativ aprobat de ședința de Guvern din 14.09.2016, deși din informațiile existente pe pagina oficială a Guvernului României reiese fără tăgadă că nu s-a regăsit pe ordinea de zi a acelei ședințe.
• Considerăm că Guvernul României apreciază eronat că în acest mod vor fi rezolvate problemele sectorului silvic din România.
• Aplicarea OUG nr.51/2016 va conduce la îngreunarea sau chiar blocarea, în anumite situații, a aprovizionării populației rurale cu lemnul necesar pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece care va urma.
Comunicatul emis poartă semnătura liderului Federației Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, ing. Silviu Geană.