Servicii electronice oferite de ANAF


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vine în sprijinul facilitării îndeplinirii obligaţiilor fiscale oferind contribuabililor o serie de servicii electronice care prezintă următoarele avantaje: înlesnesc comunicarea către contribuabili a actelor administrative fiscale şi a oricăror alte acte procedurale, accesul facil la legislaţia fiscală, sunt disponibile 24h/24h, sunt uşor de accesat şi nu implică deplasarea la sediul administraţiei fiscale sau la oficiul poştal.
Spaţiul privat virtual (SPV) oferă contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice toate facilităţile comunicării electronice a actelor administrative fiscale emise în formă electronică, precum şi a altor informaţii şi înscrisuri în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acestora. Accesarea serviciului „Spaţiul privat virtual” se face de pe pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro, la secţiunea „Servicii Online-Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual”.
Depunere declaraţii on-line este un serviciu disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, care poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat cu menţiunea că certificatul poate fi folosit pentru transmiterea mai multor declaraţii. Formularele electronice pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea „Servicii on-line/Declaraţii electronice/Descărcare declaratii”.
Asistenţă prin e-mail este un serviciu prin care contribuabilii pot obţine informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale. Serviciul este disponibil accesând secţiunea „Formular de contact” de pe pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro.
Buletinul informativ fiscal cuprinde informaţii cu privire la actele normative cu incidenţă în materie fiscală care au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară. Acest serviciu este disponibil pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea „Asistenţă contribuabili/Legislaţie /Noutăţi legislative”.
Ghiduri curente care au scopul de a facilita îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative şi de plată ale contribuabililor. Acestea sunt orientate pe grupuri ţintă fiind disponibile pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea „Asistenţă contribuabili/ Legislaţie/Ghiduri curente”.
Totodată, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea pune la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit, la sediul instituţiei precum şi la sediile unităţilor fiscale teritoriale, într-un spaţiu special amenajat, calculatoare conectate la Internet, în scopul accesării tuturor serviciilor puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, asigurând şi îndrumarea corespunzătoare în utilizarea serviciilor la distanţă.
• Biroul comunicare şi servicii interne al ANAF