Senatorul Coca a inițiat o propunere legislativă care promite să simplifice o procedură din consiliile locale: șeful unei comisii de specialitate va conduce ședința de lucru dacă președintele în exercițiu lipsește


Recent, un grup de senatori social-demo­crați, din care face parte și parlamentarul vâlcean Laurențiu Coca, a inițiat o propunere legislativă ce se poate dovedi foarte benefică în anu­mite situații. Mai exact, este vorba despre sim­pli­ficarea unei proce­duri din adminis­trația publică locală, atunci când se desfășoară șe­dințe (ord­inare sau extra­ordinare), iar preșe­dintele în exer­cițiu lipsește. Conform pro­punerii textului de lege la care facem refe­rire, președintele unei comisii de specialitate poate fi ales să conducă o ședință.
„Senatul a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale. Această propunere legislativă a fost iniţiată de un grup de senatori PSD, printre care am avut onoarea să mă număr şi eu. Propunerea le­gislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.47 din Legea administraţiei pu­blice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare astfel în­cât, în cazul în care preşedintele de şedinţă în exerciţiu lipseşte (motivat sau nemotivat) de la şedinţele consiliului local, să fie ales preşedintele uneia dintre comisiile de spe­cia­litate ale consiliului local, la propunerea liderilor grupurilor de consilieri locali, care să în­de­­plinească atribuţiile de şedinţă”, a transmis senatorul social-democrat Laurențiu Coca.