Se pun bazele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în Călimănești


Zilele trecute, la Liceul de Turism Călimănești, în sala de festivități, s-a desfășurat un atelier de lucru prin care s-a urmărit o diagnoză a mobilității și a soluțiilor în orașul Călimănești. Atelierul la care facem referire s-a intitulat „Călimănești – mobilitate pentru fiecare!”.
Primăria Călimăneşti se află în plin proces de realizare a documentaţiei Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al oraşului pentru perioada 2017 – 2025. Prin acest proiect se realizează o analiză diagnostic aprofundată, pe baza căreia sunt definite viziunea de dezvoltare, direcţiile strategice, scenariile de dezvoltare a mobilităţii în oraş. Modelul propus şi planul de acţiune cuprind portofoliul de proiecte implementabile prin surse nerambursabile, rambursabile, bugetul local, bugetul de stat sau parteneriate publice-private. Întâlnirea a reprezentat atât o activitate de informare a celor mai importanţi actori locali cu privire la realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Călimăneşti, cât şi un exerciţiu de participare publică, prin implicarea părţilor interesate în procesul de planificare strategică. Atelierul de lucru a fost deschis de primarul oraşului Călimăneşti, dr. Florinel Constantinescu, apoi specialiștii în domeniu au făcut introducerea proiectului PMUD al oraşului Călimăneşti şi au prezentat stadiul PMUD şi concluziile preliminare ale analizei ca bază de discuţie.