Se opresc gazele pe strada Republicii


Prin intermediul unui comu­nicat de presă, reprezentanții com­paniei care asigură furni­za­rea gazelor naturale consu­ma­torilor din Râmnicu Vâlcea anunță sistarea temporară a acestui serviciu pentru blocurile adiacente străzii Republicii din nordul Râmnicului. Deși repre­zen­tanții acestei companii nu amintesc și numele blocurilor care vor fi afectate de lucrările efectuate în zonă, facem pre­cizarea că sistarea temporară a gazelor se va produce în inter­valul orar 08.00-15.00.

*Notă: Nu ne asumăm răs­punderea pentru veridicitatea informațiilor prezentate în rân­durile de mai sus. Aceasta apar­ține exclusiv furnizorului de gaze naturale din Râmnicu Vâlcea, cel care a transmis comunicatul de presă la care am făcut re­ferire. Precizarea este necesară ca urmare a faptului că, în urma publicării unor informații asemă­nătoare (care anunțau oprirea gazelor pe străzile Republicii, General Magheru, Mihai Emi­nescu și I.C. Brătianu), am fost contactați la redacție de locuitori ai acelor zone, care ne-au infor­mat că gazele au funcționat fără probleme în tot intervalul de timp anunțat.