Se majorează plafonul cifrei de afaceri pentru impozitul pe venitul microîntreprinderii


• acesta va ajunge la 100.000 euro

Începând cu 1 ianuarie 2016, impozitul pe venitul mi­croîn­treprinderii se aplică diferit. Astfel, noile reguli sunt următoa­rele: 1% pentru microîntre­prin­derile care au peste doi salariați, inclusiv; 2% pentru microîn­treprinderile care au un salariat; 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.
Dacă pe parcursul unui tri­mestru, salariații părăsesc mi­cro­în­treprinderea, condiția de păstrare a aceluiași nivel de impozitare este efectuarea unei angajări până la finele trimes­trului respectiv.
De reținut: dacă microîntre­prinderea realizează venituri din consultanță și management a căror pondere depășește 20%, devine plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul următor.
Acestea sunt doar cinci modificări, fără pretenția de a la clasifica drept cele mai impor­tante. Desigur, este recoman­da­bil să respectați toate preve­de­rile celor 142 de reglementări emise în anul 2015.