SC APOLONIA AGREGAT SRL – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


SC APOLONIA AGREGAT SRL, titular al proiectului ’’DECOLMATARE PRIN INDEPARTAREA MATERIALULUI ALUVIONAR PENTRU ASIGURAREA SCURGERII OPTIME IN ALBIE, PE PARAUL DEJEASCA, COMUNA DRAGOESTI, JUDETUL VALCEA’’, propus a fi amplasat in  judetul Valcea, com.Dragoesti, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Valcea: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ’’DECOLMATARE PRIN INDEPARTAREA MATERIALULUI ALUVIONAR PENTRU ASIGURAREA SCURGERII OPTIME IN ALBIE, PE PARAUL DEJEASCA, COMUNA DRAGOESTI, JUDETUL VALCEA’’, propus a fi amplasat in  judetul Valcea, com.Dragoesti. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.