Șapte accidente cu incapacitate temporară de muncă, înregistrate la ITM


Anagajații Serviciului Control Sănătate şi Securitate în Muncă au efectuat, luna trecută, un număr de 114 de controale, fiind dispuse 476 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 475 sancţiuni contravenţionale din care, 469 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 4.000 lei. Au fost înregistrate 17 sesizări referitoare la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost înregistrate șapte accidente cu incapacitate temporară de muncă.
De asemenea, au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de acci­dente şi îmbolnăviri profe­sio­nale; elaborarea planului de preve­nire şi protecţie; efectuarea contro­lului medical periodic; efec­tuarea instructajului de securitate şi sănă­tate în muncă; dotarea cu truse sa­ni­tare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipa­mentului indivi­dual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depășesc valorile admise; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
Datele prezentate ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu (foto) șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea.