Şantier la Spitalul Brezoi


vasile_cerbu• în afara micilor amenajări, unitatea a fost dotată cu aparatură medicală şi mobilier
• se înfiinţează noi secţii

Propus spre desfiinţare în urmă cu o lună, Spitalul Brezoi a fost scos, în cele din urmă, de pe lista fatidică a Ministerului Sănătăţii. Prins într-un proiect cu fonduri ale Uniunii Europene, spitalul este su­pus unor lucrări de reabilitare, lu­crări ce se vor finaliza în vara aces­tui an. Vorbim de primele lucrări de reabilitare de la înfiinţarea spitalului prin anii ’80. Noutatea o constituie şi înfiinţarea altor secţii medicale, respectiv Oftalmologie, Neurologie, Chirurgie generală şi Fizioterapie. „Avem aparatură medicală de 700 de mii de lei, putând face concu­ren­ţă, astfel, şi bazelor de fizioterapie din judeţ. Vor fi dotate cabinetele de Oftalmologie, Fizioterapie, Gine­co­logie, conform normelor euro­pe­ne. Încercăm, prin aceste dotări, să ridicăm calitatea serviciilor medi­ca­le la un nivel comparabil cu cel din centrele universitare”, a precizat dr. Vasile Cerbu, manager Spitalul Oră­şenesc Brezoi.

Spitalul Brezoi nu s-a confrun­tat cu acumularea datoriilor către furnizorii de servicii medicale, iar, în prezent, nu întâmpină probleme cu medicamentele sau materialele sa­nitare. În baza contractului în­che­­­iat cu CAS Vâlcea, fondurile alo­cate ajung pentru cheltuielile ad­mi­nistrative şi partea medicală. Deja s-au încheiat noi contracte cu me­dicii ce vor profesa în cabinetele nou înfiinţate, aceştia putându-şi în­­­ce­pe activitatea de la 1 august.