S.C. BALNEOMEDCENTER S.A. – Anunț de participare achiziție echipamente și dotări medicale


Achizitie echipamente si dotari medicale
Anunt de participare
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
S.C. BALNEOMEDCENTER S.A.
Cod de identificare fiscala: 15849951; Adresa: Strada: Ostroveni, nr. 142; Localitatea: Ramnicu Valcea; Cod postal: 240042; Tara: Romania; Persoana de contact: Loredana Timofte; Telefon: 0767432603; Fax: +40 0350800111; E-mail: administrativ@balneomedcenter.ro; Adresa internet: (URL) www.balneomedcenter.ro;
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

Termene de livrare minime:

 • RMN: 4 săptămâni de la adjudecare, nu mai târziu de 30.05.2021
 • CT: 24 săptămâni de la adjudecare.
 • Mamograf: 8 săptămâni de la adjudecare.
 • Ecograf: 5 săptămâni de la adjudecare.
 • Sistem software și hardware integrat: 4 săptămâni de la adjudecare.
  Semnarea contractului de achiziție se face după emiterea acordului de către Ministerul de Finanțe.
  I.3) Comunicare
  Documentele de achiziție sunt disponibile gratuit la email: administrativ@balneomedcenter.ro
  Ofertele trebuie depuse la: Registratura Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr 142, județul Vâlcea, pana la data de 30.04.2021 ora 15:00
  I.4) Tipul autoritatii contractante
  Societate privata, Spital BalneomedCenter.
  I.5) Activitate principala
  Activitate de asistenta spitalicească

Sectiunea II: Obiect

Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu

Achizitie echipamente si dotari medicale

II.1.2) Cod CPV principal

33113000-5 Echipamente de imagistica medicala

II.1.3) Tipul contractului

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta

Furnizarea echipamentelor medicale necesare pentru implemetarea proiectului Diversificarea Serviciilor Medicale ale Spitalului BalneomedCenter prin dotarea cu echipamente de înaltă performanta, Echipamente de imagistica medicala lot 1.

Finanțat din surse proprii si ajutor de stat prin HG 807. Cerere de acord pentru finanțare înregistrată la Ministerul Finanțelor sub nr. M_REG-1008971-2021.

Vor fi achizitionate  în bloc  Lot 1:

 • Sistem de computer tomograf 128 slice-uri, apertura minim 70 cm, sistem de achiziție format din sisteme raze x si detector de minim 38 mm, generator de înaltă tensiune cu putere minima de 45 kw, aplicații de baza pentru postprocesare a imaginii avansate: angiografie CT, analiza cardiaca, analiza oncologie, analiza cerebrala, analiza pulmonara, analiza hepatica, etc.
 • Sistem de rezonanta magnetica RMN, configurații minime: magnet de 1,5 tesla, apertura minim 70 cm, cu aplicații pentru: imagistica pentru neurologie, abdominala perviana, aplicații oncologice, angiografie, ortopedica, imagistica sânului, imagistica cordului, inclusiv postprocesare. Antene dedicate: neurovasculare cap si gât, abdomen-torace, coloana vertebrală, genunchi, glezna-picior, umăr, sân, antena flexibila cu minim 16 canale, etc.
 • Sistem de mamografie digital de înaltă performanta cu modul de tomosinteza: caracteristice tehnice minime: monitor minim 19, minim 2 D, tomosinteza, modul softare de contrast CESM, mamografie digitala convențională, tomosinteza, posibilitatea de upgrade cu modul de softare de stereo taxei ghidată 3D, posibilitatea de ajustare a compresie de către pacient, etc.
 • Sistem de ecografie de înaltă performanta: echipament de ecografie staționar, dedicat pentru măsurători calcule si examinări abdominale ale sistemului vascular, de obstetrică-ginecologie, neonatale, de pediatrie, urologie, examinare transcraniană, musculoscheletale, cardiace si pentru părți moi. Sistemul sa permită lucrul cu traductori în gama de frecventa 1-20 mghz. Modul de elastografia atât pentru sondele liniare cât si pentru sondele convexe cât si pentru cele endocavitale, elastografia cantitativa pentru estimarea elasticitatii țesutului ficatului, sânului, musculoscheletului si altor țesuturi moi, etc.
 • Sistem software si hardware integrat:
 1. Sistem PACS pentru comunicatia cu aparatele, arhivare imagini pe termen lung, vizualizare imagini si transfer la distanta.

Software Server
PACS – solutie de arhivare si distributie de imagini medicale FARA LIMITA DE PACIENTI, EXAMINARI sau spatiu de stocare (compatibil DICOM 3.0). Comunicatie cu toate tipurile de modalitati de imagistica DICOM: CT, MR, US, NM, CR, DX, XA, MG. Servicii DICOM: Query/Retrieve, C-Get, C-Move, C-Store, C-Find. Functii de routare si auto-routare imagini catre destinatii DICOM in LAN sau in afara lui. Functie de compresie a imaginilor JPEG inainte de arhivare sau transmitere pe retea.
Software Clienti (varianta desktop si web)
Licente Software Viewer – nelimitat pentru tot spitalul
Viewer – aplicatie software pentru vizualizarea si procesarea imaginilor in radiologie: window/level (ferestre), masuratori (distante, unghiuri), zoom, lupa, pan, rotate, flip imagine, inscriptionare CD/DVD cu imaginile pacientului si viewer.
2. PACS Hardware
Server 1 bucata
CPU Intel® Xeon® min 8 Core;
Memorie: 64 GB RAM;
HDD SATA: 2 x 480 GB,Solid-State Drive 2.5″ in RAID 1;
HDD SATA: 2 x 4TB 7200rpm, min. 64Mb, Serial-ATA3 in RAID 5;
HDD SATA: 2 x 12TB 7200rpm, min. 256Mb, Serial-ATA3 in RAID 5;
DVD+/-RW SATA;
Monitor LED min 18 inch.,
tastatura, mouse, cablu de alimentare;
Windows SERVER 2019 standard;
SQL Server Standard + 1 CAL;
UPS 1500VA. – 1 buc
3. RIS – Sistem informatic RIS pentru radiologie si imagistica medicala
Software – numar de licente nelimitat
Licente Software
Modul Receptie: programari, inregistrare date pacienti, comenzi investigatii.
Modul Operator: liste de lucru operatori, inregistrare dozimetrie, inregistrare consumabile, modificare examinari.
Modul Radiolog: liste de lucru radiologi, editare rezultate.
Modul rapoarte de management.
Modul financiar (decont).
Dashboard pentru management.
Citirea cardului de sanatate a pacientului si completarea datelor in aplicatia RIS.
Portal web pentru vizualizarea rezultatelor de catre pacienti.
Serviciu de notificare medici radiologi.
Interfata de comunicatie SIUI
Conectare si raportare paraclinica SIUI;
Semnatura cu cardul;
Verificarea calitatii de asigurat;
MWL Modality Work List
Licenta Software
Aplicatie software de comunicatie intre RIS si echipamentele de imagistica medicala prin standardul DICOM. Prin acesta aplicatie se transfera automat in consola echipamentului de imagistica datele pecientului si a examinarii care trebuie efectuate.

II.1.5) Valoarea totala estimate

Valoarea fara TVA: 6.831.000 ; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile

Contractul este împartit în loturi: Nu

Pot fi depuse oferte pentru: Lot 1 în integralitatea sa.

Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Locul de executare

Locul principal de executare:

Spitalul BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, Str. Ostroveni, nr.142,  jud. Valcea.

II.2.2) Descrierea achizitiei publice

 • Sistem de computer tomograf 128 slice-uri, apertura minim 70 cm, sistem de achiziție format din sisteme raze x si detector de minim 38 mm, generator de înaltă tensiune cu putere minima de 45 kw, aplicații de baza pentru postprocesare a imaginii avansate: angiografie CT, analiza cardiaca, analiza oncologie, analiza cerebrala, analiza pulmonara, analiza hepatica
 • Sistem de rezonanta magnetica RMN, configurații minime: magnet de 1,5 tesla, apertura minim 70 cm, cu aplicații pentru: imagistica pentru neurologie, abdominala perviana, aplicații oncologice, angiografie, ortopedica, imagistica sânului, imagistica cordului, inclusiv postprocesare. Antene dedicate: neurovasculare cap si gât, abdomen-torace, coloana vertebrală, genunchi, glezna-picior, umăr, sân, antena flexibila cu minim 16 canale, etc.
 • Sistem de mamografie digital de înaltă performanta cu modul de tomosinteza: caracteristice tehnice minime: monitor minim 19, minim 2 D, tomosinteza, modul softare de contrast CESM, mamografie digitala convențională, tomosinteza, posibilitatea de upgrade cu modul de softare de stereo taxei ghidată 3D, posibilitatea de ajustare a compresie de către pacient.
 • Sistem de ecografie de înaltă performanta: echipament de ecografie staționar, dedicat pentru măsurători calcule si examinări abdominale ale sistemului vascular, de obstetrică-ginecologie, neonatale, de pediatrie, urologie, examinare transcraniană, musculoscheletale, cardiace si pentru părți moi. Sistemul sa permită lucrul cu traductori în gama de frecventa 1-20 mghz. Modul de elastografia atât pentru sondele liniare cât si pentru sondele convexe cât si pentru cele endocavitale, elastografia cantitativa pentru estimarea elasticitatii țesutului ficatului, sânului, musculoscheletului si altor țesuturi moi.
 • Sistem software si hardware integrat:
 1. Sistem PACS pentru comunicatia cu aparatele, arhivare imagini pe termen lung, vizualizare imagini si transfer la distanta.

Software Server
PACS – solutie de arhivare si distributie de imagini medicale FARA LIMITA DE PACIENTI, EXAMINARI sau spatiu de stocare (compatibil DICOM 3.0). Comunicatie cu toate tipurile de modalitati de imagistica DICOM: CT, MR, US, NM, CR, DX, XA, MG. Servicii DICOM: Query/Retrieve, C-Get, C-Move, C-Store, C-Find. Functii de routare si auto-routare imagini catre destinatii DICOM in LAN sau in afara lui. Functie de compresie a imaginilor JPEG inainte de arhivare sau transmitere pe retea.
Software Clienti (varianta desktop si web)
Licente Software Viewer – nelimitat pentru tot spitalul
Viewer – aplicatie software pentru vizualizarea si procesarea imaginilor in radiologie: window/level (ferestre), masuratori (distante, unghiuri), zoom, lupa, pan, rotate, flip imagine, inscriptionare CD/DVD cu imaginile pacientului si viewer.
2. PACS Hardware
Server 1 bucata
CPU Intel® Xeon® min 8 Core;
Memorie: 64 GB RAM;
HDD SATA: 2 x 480 GB,Solid-State Drive 2.5″ in RAID 1;
HDD SATA: 2 x 4TB 7200rpm, min. 64Mb, Serial-ATA3 in RAID 5;
HDD SATA: 2 x 12TB 7200rpm, min. 256Mb, Serial-ATA3 in RAID 5;
DVD+/-RW SATA;
Monitor LED min 18 inch.,
tastatura, mouse, cablu de alimentare;
Windows SERVER 2019 standard;
SQL Server Standard + 1 CAL;
UPS 1500VA. – 1 buc
3. RIS – Sistem informatic RIS pentru radiologie si imagistica medicala
Software – numar de licente nelimitat
Licente Software
Modul Receptie: programari, inregistrare date pacienti, comenzi investigatii.
Modul Operator: liste de lucru operatori, inregistrare dozimetrie, inregistrare consumabile, modificare examinari.
Modul Radiolog: liste de lucru radiologi, editare rezultate.
Modul rapoarte de management.
Modul financiar (decont).
Dashboard pentru management.
Citirea cardului de sanatate a pacientului si completarea datelor in aplicatia RIS.
Portal web pentru vizualizarea rezultatelor de catre pacienti.
Serviciu de notificare medici radiologi.
Interfata de comunicatie SIUI
Conectare si raportare paraclinica SIUI;
Semnatura cu cardul;
Verificarea calitatii de asigurat;
MWL Modality Work List
Licenta Software
Aplicatie software de comunicatie intre RIS si echipamentele de imagistica medicala prin standardul DICOM. Prin acesta aplicatie se transfera automat in consola echipamentului de imagistica datele pecientului si a examinarii care trebuie efectuate.

Specificatii in Caietul de sarcini si Fisele tehnice aferente echipamentelor.

II.2.3) Criterii de atribuire

Cel mai bun  pret.

II.2.4) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii

Durata in luni: 72; Durata in zile: – Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.5) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia

procedurilor deschise)

Numarul de candidati preconizat: –
sau Numar minim preconizat: – /Numarul maxim: –
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: –

II.2.6) Informatii privind variantele

Vor fi acceptate variante: Nu.

Vor fi respinse toate ofertele ce nu respecta caracteristicile tehnice minime pentru toate componentele Lotului și nu prezintă o oferta pentru toate componentele lotului.

Vor fi respinse toate ofertele care nu respecta termenul de livrare.

II.2.7) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.8)Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

Ofertele vor fi prezentate în limba română.

II.2.9) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

II.2.10) Informatii suplimentare: NU

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele

profesionale sau comerciale

Lista si descriere succinta a conditiilor:

 1. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr.98/2016 și va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, scanate și semnate electronic extins, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Aceste documente sunt:
a) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind obligațiile de plată la bugetul consolidat al statului privind lipsa

datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local etc.) la momentul prezentării certificatului sau valoarea acestor datorii se încadreaza în pragurile prevăzute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice;

 1. b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
 2. c) documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, după caz;
 3. d) alte documente edificatoare, după caz.
  Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Formularul 1, scanat și semnat electronic extins, urmează a fi prezentat, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
  Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: SOFIANU CARMEN GABRIELA – ACTIONAR, SOFIANU NICOLAE TRANDAFIR – ACTIONAR, GHISEREL MADALINA VIORICA – ADMINITRATOR, DEACONECI MIHAELA – MEMBRU IN CONSILIU DE ADMINISTRATIE, TATU GABRIEL – MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMNISTRATIE, TIMOFTE LOREDANA ANCA – MANAGER, IONESCU GETA – DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, DEACONECI CONSTANTIN – SEF SERVICIU TEHNIC, RADU GEANINA – DIRECTOR ACHIZITII, MUSTATA MARIA GABRIELA – SEF SERVICIU JURIDIC.
  Toţi operatorii economici participanți la procedură vor prezenta o declarație conform art. 60 din Legea 98/2016, odată cu depunerea DUAE.
  1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, valabil la data prezentării acestuia, din care să rezulte: adresa actuala și obiectul de activitate al societății.
  Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:
  – pentru persoanele fizice/juridice romane: Operatorii economici ce depun oferte trebuie să dovedească o forma de înregistrare din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului).
  – pentru persoanele fizice/juridice străine: Operatorii economici ce depun oferte trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (tradusă autorizat în limba română).

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire.
Acest certificat, scanat și semnat electronic extins, urmează a fi prezentat, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

III.1.2) Situatia economica si financiara

Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu

Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: –

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da

Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertantul trebuie să facă dovada că în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani calculați până la data limită de depunere a ofertei a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, în valoare cumulata de minim 6.000.000,00 lei fără TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. – Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016.

La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, obiectul contractelor, valorile, beneficiarii (publici sau privati), data si numarul documentului de receptie, procentul de indeplinire a acestora.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Acestea sunt:
• Livrarile de produse similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte: numarul si data contractelor, furnizarea de produse similare, valori – exprimate in lei fara tva; perioade de livrare; beneficiarii indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; dovada faptului ca produsele au fost receptionate.
Prin produse similare autoritatea contractanta intelege produse care pot fi incadrate in categoria echipamentelor/aparatelor medicale.
Nota: Pentru conversia în Lei, daca contractele sunt incheiate in alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul de referinta.
2.) Proportia de subcontractare
AC solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă partea/părtile din contract pe care urmează să le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
– AC va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167 în legătură cu subcontractantii propusi.;
– În cazul în care este identificată o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situatie.
– AC nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică si profesională a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
– În cazul în care operatorul economic intentionează să subcontracteze o parte/părti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
– Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publică, optiunea de a fi sau nu plătiti direct de către autoritatea contractantă. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/părtile din contract care urmează a fi îndeplinite de către acestia, valoarea la care se ridică partea/părtile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016), urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în urma aplicarii criteriului de atribuire.
– Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în ofertă sau declarati ulterior, astfel încât activitătile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, să fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie să fie în concordantă cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publică. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica. – Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.4) Informatii privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu

Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: – Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: –

III.2.2) Conditii de executare a contractului

Semnarea contractului de achiziție se face după eliberarea acordului de către Ministerul de Finanțe.

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa, prețul cel mai scăzut.

IV.1.2) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.3) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.4) Informatii privind negocierea

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.5) Informatii despre licitatia electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.6) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor:

Data si ora locala: 30.04.2021 15:00

La Registratura Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr 142, județul Vâlcea.

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana

IV.2.5) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta

Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 31.12.2021

IV.2.6) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 30.04.2021; Ora locala: 15:30

La sediul: Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr 142, județul Valcea.

Sectiunea V: Informatii complementare

V.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: –

V.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

V.3) Informatii suplimentare : NU

V.4) Proceduri de contestare

V.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul de Administrație al SC BALNEOMEDCENTER S.A.;

V.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

V.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: În scris la registratura  Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr 142, județul Vâlcea, în maxim 3 zile de la deschiderea ofertelor.

V.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare în scris la Registratura Spital BalneomedCenter, adresa: Strada: Ostroveni, nr. 142; Localitatea: Ramnicu Valcea; Cod postal: 240042; Tara: Romania;

V.5) Data expedierii prezentului anunt 19.04.2021