S-au înscris la Bacalaureatul din iunie și NU S-AU MAI PREZENTAT. Zeci de vâlceni se află în această situație


Pe 22 iunie 2022, s-a desfăşurat a treia probă scrisă a Examenului Național de Bacalaureat din sesiunea iunie – iulie 2022, E. d) – Proba la alegere a profilului şi specializării. În Vâlcea, s-au prezentat 2.211 de candidați din cei 2.262 înscrişi, absentând 51 de candidați. Numărul total al persoanelor înscrise la Examenul Naţional de Bacalaureat, în această sesiune, în judeţul Vâlcea, este de 2.393 candidaţi: 2.071 provin din seria curentă şi 322 din seriile anterioare.

Ultima probă nu s-a mai «lăsat» cu evenimente nedorite

Dacă la proba a doua un candidat a fost eliminat după ce a încercat în mod vădit să copieze, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea au anunțat că, la proba a treia – ultima a Bacalaureatului din acest an – nu au fost înregistrate evenimente deosebite și niciun candidat nu a fost eliminat din examen. Șapte elevi cu cerințe educaţionale speciale (CES) au beneficiat de condiţii de examen adaptate, conform procedurii de egalizare de şanse (au avut mai mult timp la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor).

La începutul săptămânii viitoare se vor afișa primele rezultate

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iunie 2022, până la ora 12.00. Contestațiile pot fi depuse/ transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12.00 – 18:.00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/ transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/ reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 1 iulie 2022.
„În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului”, au mai anunțat reprezentanții IȘJ Vâlcea.

Condițiile de promovare a examenului de Bacalaureat

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele trei condiții (cumulativ):
• recunoașterea/ echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
Sursă foto: Arhivă
• Material realizat cu sprijinul Biroul de presă al IȘJ Vâlcea