ABATERI DISCIPLINARE, «taxate» de CAS Vâlcea cu sancțiuni între 300-500 de euro


În cadrul unei conferințe de presă susținută de conducerea Casei de Asigurării de Sănătate Vâlcea, reprezentanții acestei instituții au precizat că unul dintre obiectivele prioritare pe care actuala conducere a instituției și l-a propus pentru anul 2022 este deschiderea totală către rezolvarea problemelor sesizate de către asigurații din județul Vâlcea, ca urmare a interacțiunii acestora cu furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea. Astfel, „… conducerea instituției a operaționalizat toate mediile de comunicare accesibile și cu potențial maxim de adresabilitate către populație, astfel încât sesizările asiguraților privind modul în care le-au fost acordate serviciile de către furnizori să fie atent analizate și, după caz, să fie dispuse măsurile corective de rigoare, acolo unde se constată abateri de la prevederile legale în vigoare, abateri care afectează drepturile asiguraților privind calitatea serviciilor medicale primite”, a precizat ec. Alin Voiculeț – director general CAS Vâlcea.
Pe parcursul lunii mai 2022, compartimentul de control din cadrul instituției a desfășurat o serie de acțiuni de control la furnizorii aflați în relație contractuală cu instituția. Acțiunile de control au vizat, în principal, modul în care furnizorii respectă clauzele contractuale si calitatea serviciilor medicale acordate asiguraților de către furnizori.
„Au fost efectuate controale inopinate la un număr de nouă furnizori de servicii medicale privind respectarea programului de lucru declarat, fiind aplicate un număr de opt sancțiuni constând în diminuarea cu 5% a sumelor ce urmează a fi decontate către furnizorii sancționați”, a mai precizat directorul CAS Vâlcea.
În context mai este de amintit faptul că sancțiunile bănești au fost unele consistente, încadrându-se între 300 și 500 de euro, în funcție de sumele alocate pe numărul de asigurați.