RoȘTIRE


Am fost solicitat să prezint evoluția personalului în societatea CET Govora. La 1 ianuarie 2020, societatea avea un număr de 1.492 salariați. La sfârșitul anului 2020, a înregistrat cu 135 mai puțini: ieșiri de personal – 176, din care: 136 de salariați s-au pensionat, 25 de salariați cu acordul părților – demisie, 10 salariați încadrați prin perioadă determinată, trei decese și două încetări de activitate din motive disciplinare. Intrări de personal: 41 de salariați pe diferite meserii: electricieni, sudori, mașiniști, mașini fixe și mobile, lăcătuși mecanici.
Ștefan PRALĂ, administrator special CET Govora