RoStire


Protecţia cu amănuntul a consumatorilor de servicii financiare este un domeniu din sfera de activitate a băncilor care şchioapătă
Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR