RoȘtire


Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin fila de buget transmisă în data de 5 septembrie 2022, ne-a aprobat toate suplimentările solicitate față de alocările inițiale. În acest moment, Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea dispune de fondurile necesare pentru finanțarea activității până la sfârșitul anului pentru: unitățile sanitare cu paturi, acoperirea alocației de hrană din unitățile sanitare publice, medicina de familie, investigații paraclinice, investigații clinice, medicamente cu și fără contribuție personală, asistența medicală stomatologică.
• Alin VOICULEȚ, director general CAS Vâlcea