Romeo Rădulescu se arată interesat chiar şi de soarta peştilor de la Brădişor


radulescu_romeo4Deputatul PDL Romeo Rădulescu a răspuns solicitării Direcţiei Silvice Vâlcea de a sprijini adoptarea unor regle­mentări noi care să permită funcţionarea şi în perioada următoare a păstrăvăriei de la Brădişor şi a solicitat Minis­trului Mediului şi Schimbărilor Climatice să precizeze ce măsuri s-au întreprins până acum cu privire la situaţia economică precară a fermelor piscicole ce activează în lacurile de acumulare exploa­tate şi ca sursă de apă pentru populaţie. „Ca urmare a faptului că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcţia Silvică Vâlcea, ne-a cerut concursul legislativ pentru îmbunătăţirea situaţiei economice grele a Păstră­văriei Brădişor, înfiinţa­tă în anul 1987, vă rog respectuos să ne prezentaţi diligenţele efectuate pe lângă organis­mele abilitate ale Comisiei Europene, pentru a identifica modalităţi conforme cu practica comunitară de amendare a Legii Apelor nr. 107/1996, astfel încât să fie permisă administrarea de furaje în fermele piscicole din lacurile de acumulare exploatate şi ca sursă de apă pentru populaţie, având la bază documente legale (avize, autorizaţii, rapoarte etc.) ce constată că hrana granulată folosită la îngrijirea peştilor nu afectează calitatea apei, acestea fiind obligatoriu produse după reţete standardizate din Uniunea Europeană, pe baza unor produse naturale, care nu pun în pericol starea de sănătate a populaţiei”, a precizat parlamentarul democrat-liberal. „Vă menţionez că Păstrăvăria Brădişor a rămas printre cei mai importanţi producători de peşte din ţară, cea mai mare piaţă de desfacere fiind în Vâlcea. Preţul moderat la producător şi puterea tot mai mică de cumpărare a populaţiei, face ca singura măsură viabilă de acoperire a cheltuielilor tot mai mari de exploatare să fie creşterea productivităţii, asigurată de utilizarea furajelor ecologice”, a ţinut să adauge deputatul Romeo Rădulescu în documentul adresat în această săptămână ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice.