Reprezentanţii administraţiilor publice vâlcene la Seminarul Naţional „Studiu diagnostic privind fenomenul de corupţie în administraţia publică locală”


Ieri, la Hotel Atene Palace Hilton din Bucureşti, a avut loc conferinţa de închidere a proiectului „Studiu diagnostic privind fenomenul de corupţie în administraţia publică locală”, eveniment la care au participat, printre numeroşi invitaţi din întreaga ţară, şi prof. Gabriela Ene, inspector şef al Inspectoratului Şcolar Vâlcea, Mădălina Popescu, inspector pe proiecte în cadrul aceluiaşi inspectorat, Bogdan Popescu, purtătorul de cuvânt al prefectului Mircea Nadolu, precum şi primarul Ion Horăscu şi administratorul public, Marian Florea, de la Primăria Prundeni. După cum ne-a obişnuit, edilul şef al comunei Prundeni este prezent la toate manifestările care sunt utile în administrația pe care o conduce.

Lucrările seminarului de închidere al proiectului au fost conduse de Petru Tagorean, director UCRAP, cu participarea domnilor Ionuţ Vasilca, manager proiect, Paul Zai, consilier al ministrului Administraţiei şi Internelor, chestor Dănuţ Tudor secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Genu Eduard Radu, director general DGA, Carmen Dobrotă, director Autoritatea de management pentru PODCA şi Cornel Călinescu, reprezentatul Ministerului Justiţiei.

Acest proiect a fost implementat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice în colaborare cu Direcţia Generală Anticorupţie. Proiectul „Studiu diagnostic privind fenomenul de corupţie în administraţia publică locală”, cod SMIS 16469, a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Scopul acestui proiect a fost acela de a cunoaşte dimensiunea reală a fenomenului de corupţie, a modalităţilor prin care aceasta se manifestă, precum şi identificarea unor mecanisme eficiente de prevenire, prin realizarea unei cercetări asupra cauzelor, factorilor şi riscurilor asociate corupţiei la nivelul administraţiei publice locale, oferind astfel un fundament solid pentru elaborarea metodologiilor de prevenire a corupţiei şi, în consecinţă, implementarea unor măsuri anticorupţie eficiente pe termen lung.

Autorităţilor administraţiei publice locale şi cetăţenilor le-au fost puse la dispoziţie:

– Un ghid de bună practică pentru prevenirea faptelor de corupţie în rândul cetăţenilor;

– Un ghid de bună practică privind prevenirea faptelor de corupţie pentru reprezentanţii administraţiei publice locale;

– Studiul privind corupţia din administraţia publică locală-document comprehensive care cuprinde atât sinteza informaţiilor obţinute ca urmare a studiilor/cercetărilor realizate, cât şi concluziile celor 20 de reuniuni derulate la nivel naţional.