Răban și-a făcut temele. În ședința de azi: „Protecția mediului presupune o analiză riguroasă a gospodăririi fondului forestier”


grigore raban
Șeful pensionarilor vâlceni și-a făcut temele pentru astăzi, când, în ședința dedicată problemelor persoanelor vârstnice se va vorbi despre mediu și influența lui asupra sănătății omului. Datorită unei bogate experiențe ca parlamentar și nu numai, Grigore Răban, în discursul său, are despre ce să vorbească. „Protecția mediului și influența lui asupra sănătății omului au constituit, înainte de 1989, obiective de bază ale preocupării statului, tuturor organelor centrale și locale, iar pentru realizarea acestora erau adoptate legislații și norme corespunzătoare. Dezvoltarea rapidă a industriei, modernizarea agriculturii, creșterea gradului de urbanizare a populației și a nivelului său de trai, prevenirea pagubelor produse de inundații, au necesitat adoptarea Legii nr. 5/1972 privind gospodărirea apelor în România, prin care, la art.1, se prevede: gospodărirea apelor constituie o problemă de stat; conservarea, amenajarea și valorificarea resurselor de apă, protecția calității acestora împotriva poluării, folosirea rațională și economisirea apei, prevenirea și apărarea împotriva acțiunilor nocive sau distructive ale apelor sunt sarcini la a căror înfăptuire trebuie să participe , conform legii, toate organelor și organizațiile de stat. Având în vedere amploarea și complexitatea realizării amenajărilor pentru irigații și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, pentru creșterea suprafeței agricole, a celei arabile, pentru protecția solului, a îmbunătățirii capacității de producție a terenurilor cultivate, creându-se condiții optime de specializare, dezvoltare și intensificare a agriculturii, s-a considerat necesar reglementarea prin lege a dispozițiilor privind realizarea unor asemenea lucrări, fapt pentru care, a fost adoptată Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, întreținerea și finanțarea amenajărilor de irigații și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare”, declară președintele Consiliului Persoanelor Vârstnice. Răban este de părere că, pentru realizarea protecției mediului înconjurător și a sănătății omului, nu se poate trece fără o analiză riguroasă, amănunțită și responsabilă a modului în care a fost și în prezent este gospodărit fondul forestier care ocupă peste 50% din suprafața totală a țării, iar în județul Vâlcea, suprafața de 47%. „În acest sens, trebuie precizat că art.2 și următoarele din Legea nr. 204/23 iunie 1947 pentru apărarea patrimoniului forestier se referă la apărarea contra tăierilor neregulate, apărarea contra despăgubirilor, apărarea contra fărâmițării pădurilor, apărarea pădurilor contra infractorilor, contra incendiilor, paza, asistența tehnică etc.”, mai susține Răban. Actualul președinte al CARP Râmnicu Vâlcea mai vorbește și despre Legea nr. 4/1972 privind gospodărirea pădurilor, care prevede că acestea fac parte din fondul forestier al țării și trebuie să se încadreze în sistemul unitar de gospodărire silvică fundamentat de principii și reguli tehnice, moderne, sub controlul organelor silvice. „Modul în care se exploatează, în prezent, materialul lemnos trebuie să dea mult de gândit tuturor organelor de stat, celor silvice, cât și tuturor locuitorilor, nu numai a celor afectați de inundațiile recente care au rpovocat mari pierderi. Potrivit prevederilor Legii nr. 9 din 1973 privind protecția mediului înconjurător se arată că aceasta este o parte integrantă a activității generale de dezvoltare economico-socială și face parte din dezvoltarea bunăstării întregului popor”, declară Grigore Răban. Fostul parlamentar susține că preocupările de care ar trebui să dea dovadă cei care activează în domeniu ar trebui să aibă și rezultate deosebite.