Salarii mai mari în administrație și sănătate, mai mici în învățământ


Statie Sorin (1)

• statistică valabilă lunii iulie a.c., comparativ cu iunie 2014
În luna iulie a.c., câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.378 lei, cu 1,9% mai mare decât în luna iunie 2014. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.719 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 32 lei (1,9%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4.562 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.011 lei). În luna iulie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna iunie ca urmare a acordării de prime ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri, realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte). De asemenea, câştigul salarial mediu net a crescut în luna iulie 2014 ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut , la 900 lei/lună. Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 10,9% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, respectiv cu 9,0% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii); între 6,0% şi 8,0% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat etc. Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iunie de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 7,9% în fabricarea produselor din tutun; între 5,5% şi 7,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea băuturilor, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor. În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă astfel: administraţie publică (2,2%), sănătate şi asistenţă socială (0,4%), ca urmare a aplicării prevederilor legale de la 1 iulie 2014 . În învăţământ, s-a înregistrat o scădere a câştigului salarial mediu net (-1,9%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare. În judeţul Vâlcea, la nivelul lunii iulie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.882 lei, mai mare cu 28 lei (+1,5%) faţă de luna iunie 2014 şi mai mare cu 50 lei (+2,7%) faţă de iulie 2013 . La aceeaşi dată, câştigul salarial mediu net a fost de 1.365 lei, mai mare cu 24 lei (+1,8%) faţă de luna iunie 2014 şi mai mare cu 39 lei (+2,9%) faţă de iulie 2013. Datele ne-au fost furnizate de Sorin Statie, director Statistica Vâlcea.