PUTEREA HĂCUIEŞTE ŢARA


calea_ion3• cu Constituţia într-o mână şi cu satârul în cealaltă

Ori de câte ori au apărut semnale de escaladare a nemulţumirilor sociale, preşedintele Traian Băsescu s-a dovedit a fi un maestru în tulburarea apelor politice scoţând de fiecare dată câte un as din mânecă. Această jonglerie o face şi în aceste zile prin lansarea unei aşa-zise strategii privind reorganizarea administrativ-teritorială a ţării.

La ora actuală, ne aflăm în faţa unei noi diversiuni a maestrului de la Cotroceni şi a partidului de guvernământ. Împreună au aruncat peste bord problemele reale, acute şi arzătoare din ţară între care predomină sărăcia, preţurile în continuă expansiune, şomajul, frica pentru ziua de mâine, şi au lansat la apă ideea comasării judeţelor. Guvernul, ca şi preşedintele, trăieşte într-o realitate paralelă cu cea a milioanelor de români. Actualii miniştri vor­besc, promit, simulează îngrijorarea faţă de viitorul României. În această ecu­aţie strecoară şi minciuna potrivit căreia Bruxelles-ul ar fi avertizat că, în viitor, accesarea fondurilor europene va fi condiţionată de existenţa unei noi structuri administrativ-teritoriale, a unor regiuni sau judeţe mamut. Adevărul este cu totul altul şi el a fost clar exprimat într-o declaraţie acordată presei române de Comisia Europeană. Citez: „Programul operaţional pentru perioada actuală de programare (2007-2013, cu termen limită de implementare până în decembrie 2015) respectă legislaţia UE şi trebuie implementat în concordanţă cu struc­turile administrative şi de management actuale, aşa cum s-a precizat iniţial în Program”. Această declaraţie relevă clar că intenţiile lui Traian Bă­ses­cu, trans­ferate şi la Guvern, şi în PDL, sunt, de fapt, o cacealma care nu are legătură cu atragerea fondurilor europene. Comisia Europeană a spus pe şleau că Guvernul român îşi dezinformează populaţia atunci când susţine că, fără reorganizare teritorială, România va rămâne fără fonduri europene după 2013.

Încă din 1998, în perioada de preaderare la UE, au fost create în ţara noastră 8 regiuni de dezvoltare care, chiar dacă nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică, ele au funcţia agreată de UE de a absorbi fonduri comunitare pentru dezvoltarea regională, precum şi de a interpreta şi cerceta statistici regionale. Prin urmare, nu este neapărat nevoie de o nouă împărţire administrativă a ţării, ci ar fi suficientă sporirea competenţelor celor 8 regiuni deja existente.

Proiectul aventurist al PDL, pe care secretarul său general, Ioan Oltean, îl vede aplicabil chiar de la 1 ianuarie 2012, prin asumarea răspunderii Guver­nului, va avea efecte devastatoare: aparatul de stat va fi bulversat şi paralizat, relansarea economică va fi şi ea periclitată şi, peste toate acestea, statul şi, în egală măsură, cetăţeanul, vor avea de suportat costuri şi necazuri uriaşe. Pentru liniştirea oamenilor, atât preşedintele Traian Băsescu, cât şi primul-ministru Emil Boc, au aruncat promisiunea că actele personale – cărţile de identitate, documentele de proprietate auto sau imobiliară. paşapoartele etc., etc. – vor rămâne valabile până la expirarea acestora. Este o minciună gro­so­lană, ca toate celelalte, ca şi promisiunile anterioare că nu vor fi tăiate salariile, pensiile şi indemnizaţiile. Care poliţist sau care instanţă şi autoritate vor mai ţine seama, peste un timp, de un document emis de un judeţ care nu mai există? Lucrurile devin şi mai grave în cazul soluţiilor de instanţă care vor presupune deplasări foarte costisitoare şi chinuitoare până la unicul tribunal regional din capitala judeţului mastodont!

La fel de grav este şi faptul că, după cum vrea PDL să execute împărţirea teritorială, cetăţeanul simplu va fi exclus din ecuaţie chiar dacă Legea îi con­feră dreptul de participare la o astfel de decizie. Luăm ca argument şi exemplu Legea nr. 3/2000 a referendumului, care obligă fără niciun echivoc Parla­mentul, Preşedinţia şi Guvernul să nu modifice graniţele judeţelor fără con­sultare populară. Articolul 13, alin. 3 din această Lege precizează foarte clar: „Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile adminstrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz, organizarea referendumului este obligatorie.”

În consecinţă, ne adresăm celui care este toată ziua cu Constituţia în mână, preşedintelui Traian Băsescu, cerându-i să recitească şi să aplice ad literam articolul 16 din Cartea de căpătâi a românilor: „Nimeni nu este mai presus de lege!”.