Proprietarii de tractoare se pot înscrie în Program până în 10 noiembrie 2011


În baza unui comunicat de presă, aflăm că doar 17 firme vor putea vinde tractoare şi maşini agricole autopropulsate noi în cadrul Programului Rabla pentru tractoare, decizia fiind luată de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Astfel, proprietarii care vor să îşi înlocuiască tractoarele vechi se pot înscrie în Pro­gram până în 10 noiembrie 2011. Lista celor 17 firme autorizate de AFM pentru a participa la Pro­gra­mul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de trac­toa­re şi maşini agricole autopropulsate a fost publicată de AFM în 12 septembrie 2011 şi include atât câteva nume mari de pe piaţa maşinilor agricole. Proprietarii de tractoare vechi se pot înscrie în Programul Rabla până în 10 noiembrie 2011. Proprietarii de tractoare sau maşini agricole autopropulsate uzate care vor să le înlocuiască prin Programul Rabla se pot adresa pro­du­cătorilor validaţi în Program. După obţinerea notelor de înscriere în Program, solicitanţii trebuie să depună la AFM cererile de finanţare şi documentele prevăzute în Ghidul de finanţare a Programului, care este publicat pe pagina de internet www.afm.ro. Valoarea Programului pentru 2011 este de 50 milioane lei, iar cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca aceasta să depăşească 40% din preţul de achiziţie, preţ care nu include TVA, al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi.

Potrivit AFM, solicitanţii eligibili în program sunt: producători agricoli care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatri­cu­late/înregistrate pe numele lor: persoane fizice şi moş­te­nitorii acestora, precum şi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale cons­ti­tui­te potrivit OUG 44/2008, persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preli­mi­nar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrate în Registrul agricol, Re­gistrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Regis­trul naţional al exploataţiilor, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole şi/sau deţin, cresc ori exploatează animale, după caz, individual sau în forme de asociere, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare; persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi fa­miliale constituite potrivit OUG 44/2008; persoane juri­dice române care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatri­cu­la­te/înregistrate pe numele lor: unităţi administrativ-teri­to­riale, unităţi şi instituţii de învăţământ, unităţi apar­ţi­nând cultelor recunoscute în România, instituţii pu­blice, operatori economici şi organizaţii neguver­na­men­tale.