Proiect de 13,7 milioane de lei pentru combaterea sărăciei în Jiblea Veche


Primăria oraşului Călimăneşti în parteneriat cu Asociaţia SCIENTIA NEMUS şi Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” implementează în perioada 07.02 2018 – 06.02.2021 proiectul ID POCU/138/4/1/114614 cu titlul ”SISTEM Calimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Valoarea totală a proiectului este de 13.753.324,87  lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie combaterea sărăciei şi excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimăneşti din judeţul Vâlcea, prin implicarea a cel puţin 600 de persoane, cu precădere din rândul populaţiei de etnie romă, în măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, susţinerea dezvoltării şi furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătăţire a condiţiilor de locuit, combaterea discriminării şi promovării multiculturalismului.

Un segment important al acestui proiect este cel de antreprenoriat în care se asigură specializarea a 100 de persoane. În urma concursului de planuri de afaceri 30 dintre acestea vor fi subvenţionate cu 25.000 euro.

Cei trei câştigători din această a doua etapă sunt: Filigean Vasile – Atelier de reparaţii electrice, alternatoare şi electromotoare auto; Lupu Roxana – Desing şi mobilier cu răşină epoxidică şi licheni stabilizati; Popa Mircea – Ciuli Taxi. Ei au semnat contractele joi, 27 februarie 2020, la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, în prezenţa domnului primar dr. Florinel Constantinescu şi a echipei de implementare a proiectului.

Informaţii suplimentare privind stadiul implementării activităţilor pot fi obţinute de la managerul proiectului Ene Gabriela Ana şi de la secretarul de proiect Pietrariu Romina Gabriela – www.primaria-calimanesti.ro