Programul social-liberal pentru finanţele publice şi aparatul public central şi local


buican_cristi3• liberalul Buican consideră că lansarea programului Uniunii Social Liberale pentru economie demonstrează un nou mod de a face politică, o modalitate proactivă şi îndreptată către adevăratele probleme ale societăţii

Deputatul liberal Cristian Buican este de părere că rolul Opoziţiei este şi acela de a veni cu soluţii concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai, măsuri ce vor trebui implemen­tate de îndată ce această mare cons­trucţie politică va veni la guvernare. Prin intermediul nostru, preşedintele PNL Vâlcea a dorit să prezinte vâl­ce­nilor măsurile Uniunii Social Liberale în privinţa finanţelor publice şi a transformării aparatului public central şi local într-unul eficient. Continuăm cu prezentarea măsurilor ce-ar putea duce la o mai mare disciplină a finan­ţelor publice: restructurarea insti­tu­ţiilor de control fiscal (ANAF, Garda Finan­ciară, Vamă) şi înfiinţarea, la cele trei domenii, a unui consiliu de su­praveghere şi audit format din experţi internaţionali (din state mem­bre UE); adoptarea legislaţiei care să stimuleze utilizarea tranzacţiilor elec­tronice şi reducerea semnificativă a operaţiunilor cu numerar, măsură care va avea ca efect imediat creşte­rea veniturilor impozabile ale con­tri­bu­torilor şi reducerea evaziunii fis­cale. În plus, preşedintele PNL Vâl­cea crede că – pe lângă aceste mă­suri de corectare a unor deficienţe a actualului sistem de finanţe publice – transformarea aparatului public de la nivel central şi local într-unul eficient, corect şi îndreptat în direcţia cetăţea­nu­lui este obligatorie. Tocmai de acea, Uniunea Social Liberală va im­ple­menta următoarele măsuri:

• desfiinţarea celor 6.000 de pos­turi numite politic în 2009 şi 2010;

• deblocarea imediată a pos­turilor pentru sistemele de învă­ţă­mânt şi sănătate după regula de în­lo­cui­re „1 la 1” şi introducerea unui me­ca­nism de promovare a tinerilor în sistem;

• plafonarea cheltuielilor cu bu­nu­rile şi serviciile şi introducerea de stan­darde de cost pentru ad­mi­nis­tra­ţia publică centrală si locală.

• management privat la com­pa­nii­le de stat din domenii strategice (cu contracte standard, criterii de per­formanţă şi plata în funcţie de per­for­manţă);

• introducerea contractelor de performanţă în toate instituţiile publice şi companii de stat;

• adoptarea Legii privind integri­tatea în cadrul autorităţilor publice. Se va interzice tuturor membrilor (până la rudele de gradul 2, inclusiv) din executivul central şi local, precum şi Parlament şi consilii judeţene sau locale să facă afaceri cu statul, inclusive ca acţionari la societăţile participante la licitaţii (cu excepţia firmelor listate la bursa).