Profesorii au câștigat! Vor primi banii de rechizite


• sumele sunt aferente anului 2009
• instanța le-a dat dreptate sindicaliștilor
• câte 300 lei/persoană

Veștile bune încep să curgă în județul Vâlcea. După realizări im­por­tante precum înființarea unui ser­viciu de eliberare a cărților de iden­titate în Vlădești, primirea un­dei verzi din partea Ministerului Să­nă­tății de înființare a unui centru mul­ti­funcțional și a unui azil în Băl­cești, lucrurile stau bine și-n învă­ță­mânt. Recent, au sosit banii pentru rechizite destinate profesorilor afiliați Sindicatului Spiru Haret Vâl­cea, cadre  didactice ce au acționat în instanță pentru recuperarea drepturilor aferente anului 2009. Astfel, până la începerea noului an școlar 2011-2012, cei peste 700 de membrii de sindicat vor primi câte 300 lei/persoană pentru achizițio­narea rechizitelor. Așadar, sindi­caliștii au apelat la instanța de jude­cată și au avut câștig de cauză.