Proceduri simplificate la obținerea permisului unic de ședere, pentru lucrătorii din afara UE


• lucrătorii din state non-UE ar trebui să aibă drepturi egale cu cetățenii Uniunii în ceea ce privește condițiile de lucru, potrivit propunerii de directivă privind “permisul unic”, votate de Parlamentul European

Enterprise Europe Network informează că acest proiect legislativ va simplifi­ca procedurile atât pentru imigranți, cât și pentru angajatorii lor prin obținerea permiselor de muncă și de ședere printr-o singură procedură administrativă. „Propunerea legislativă privind „permisul unic” va reduce birocrația și va simplifica procedurile administrative pentru imigranții care solicită drept de ședere și de lucru în statele membre ale UE. Potrivit acestei legislații, aceștia vor putea să obțină permisele de ședere și de muncă printr-o procedură administrativă unică. Lucrătorii extracomunitari vor beneficia de o serie de drepturi comparabile cu cele ale lucrătorilor europeni, de exemplu în ceea ce privește salarizarea, sănătatea și siguranța la locul de muncă, programul de lucru și dreptul la concediu. Decizia de admisie a lucrătorilor din statele terțe pe teritoriul și pe piața de muncă a statelor membre, inclusiv contingentele de admisie, rămâne în continuare o decizie națională”, explică Lidia Giosan. Statele membre vor trebui să precizeze de asemenea în permisul de rezidență – în scopul unui control mai bun al imigrației – informațiile legate de dreptul de muncă și să nu emită documente suplimentare în acest sens. Aceste noi reglementări europene comune se vor aplica cetățenilor statelor terțe care doresc să se stabilească și să lucreze într-un stat membru UE sau care locuiesc deja în mod legal într-unul din aceste state. „Aceste noi reglementări nu vor fi aplicabile angajaților companiilor multinaționale care vin să lucreze într-unul din sediile companiei în UE, așa numitele „persoane transferate în cadrul societății”. Lucrătorii sezonieri sunt de asemenea excluși de la aplicarea acestei legislații. Pentru ambele categorii se vor adopta directive europene separate. Rezidenții pe termen lung și refugiații sunt de asemenea excluși, deoarece sunt supuși altor reglementari europene. Directiva actuală nu se va aplica “lucrătorilor detașați”. Acest lucru nu ar trebui să împiedice resortisanții unei țări terțe cu ședere legală și angajați legal într-un stat membru care sunt detașați într-un alt stat membru să beneficieze în continuare de egalitate de tratament cu cetățenii statului membru de origine pe durata detașării lor, în ceea ce privește condițiile de angajare”, adaugă Giosan. Statele membre pot decide să limiteze accesul la servicii de securitate socială cu excepția celora care sunt deja angajați sau care au lucrat deja în UE cel puțin șase luni și care sunt înregistrați ca șomeri. Referitor la indemnizațiile familiale, Statele Membre pot de asemenea să decidă aplicarea doar asupra acelor lucrători care dețin un permis de muncă de mai mult de șase luni. Lucrătorii non-UE pot solicita beneficii fiscale în statul membru de reședință. Membrii familiei acestora pot beneficia de acestea doar dacă cei din urmă trăiesc în același stat membru. Lucrătorii din statele terțe vor avea dreptul să primească drepturile de pensie la reîntoarcerea în țările lor, în aceleași condiții și la același nivel ca resortisanții statelor membre în cauză atunci când se mută în aceeași țară terță. Dreptul la educație și formare ar putea fi limitat pentru lucrătorii din statele terțe care au sau au avut un loc de muncă. Persoanele rezidente pe teritoriul UE pentru studii ar trebui de asemenea excluse de la aplicarea acestei legislații, iar persoanelor care solicită accesul la studii universitare și post-liceale care nu au legătură directă cu activitatea concretă desfășurată la locul de muncă li se poate solicita o probă de cunoaștere corespunzătoare a limbii.