„Problema nu este când sunt alegerile, ci cum sunt organizate”


popa_laurentiu• afirmă consilierul judeţean Laurenţiu Popa

Reprezentanţii Uniunii Social – Liberale au ară­tat, în repetate rânduri în ultima vreme, că sunt de acord cu derularea cât mai rapidă a unui proces elec­toral. În acest sens, consilierul judeţean Lau­ren­ţiu Popa spune că „problema nu este când sunt ale­gerile, ci cum sunt organizate alegerile. Dacă ale­gerile vor fi organizate precum la Neamț, atunci data lor chiar nu contează, pentru că PDL va fura startul oricum. La Neamţ, Poliţia nu a înregistrat ze­cile de sesizări ale Opoziţiei, în ciuda dovezilor pre­zentate”. În opinia consilierului judeţean PSD, Uniu­nea Social – Liberală trebuie să se bată cu statul, care este controlat în cea mai mare parte de PDL. „Dacă alegerile sunt corecte, atunci cu cât mai repede au loc cu atât mai bine, căci aceasta este șan­sa românilor de a scăpa cât mai rapid de ac­tuala guvernare. Așteptăm ca PDL și cei din coaliție să anunțe că susțin orice proiect menit să reducă po­sibilitățile de fraudare a votului și care să sanc­ționeze drastic mita electorală sau implicarea func­țio­narilor publici în campanie”, a mai spus Laurenţiu Popa.