Primarul Gigi Matei merge la Bruxelles


• acesta va participa mâine la reuniunea în care se va semna angajamentul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

La invitaţia comisarului euro­pean pentru combaterea schim­bărilor climatice şi energie, Mi­guel Arias Cañete, primarul inte­ri­mar Gigi Matei va participa mâine, 15 octombrie, în Parla­men­­tul European de la Bruxelles, la reuniunea Pactului Pri­marilor ce are ca scop sem­narea angajamentului de redu­cere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în anul 2030. La această întâlnire vor mai lua parte, printre alţii, Martin Schultz, preşedintele Par­la­men­tului European, Jean-Claude Junker, Preşedintele Co­misiei Europene, Markku Markkula, preşedintele Comite­tu­lui Regiu­ni­lor, precum şi pri­mari din Flo­renţa, Gent, Heidel­berg, Nantes etc. Printre temele ce vor fi abor­date se numără tranziţia comu­nităţilor locale către o Uniune Energetică durabilă sau sprijinul acordat autorităţilor locale şi regionale în stabilirea unor politici energetice şi de mediu.