PRIMĂRIA RÂMNICULUI ADOPTĂ O HOTĂRÂRE pentru valorificarea masei lemnoase din Dealul Capela


Luni, 27 martie 2023, cu începere de la ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Vâlcea, se va desfășura ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Pe ordinea de zi a întâlnirii aleșilor locali ai râmnicenilor se află 23 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat la data de 31.12.2022 și a situațiilor financiare pe anul 2022 ale municipiului Râmnicu Vâlcea.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023.

Se rectifică bugetele de venituri proprii și subvenții de la Teatrul Ariel și Sport Club Municipal

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul Municipal „Ariel” pentru anul 2023.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2023.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr. 2 și nr. 3 aprobate prin articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „Amenajare Parc Ostroveni”.
7.Proiect de hotărâre privind modalitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea – Dealul Capela.
8.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului teren în suprafață de 730 m.p., proprietatea municipiului, situat în strada Copăcelu nr. 178.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Construire complex multifuncțional S+P+4E, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Magheru, nr. 23”, inițiator SC Blazon SRL.

Începe selecția pentru un post de membru (administrator neexecutiv) în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest SA

10.Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru (administrator neexecutiv) în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest SA.
11.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la societatea Apavil SA Vâlcea.
12.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a unui imobil – teren, situat în Râmnicu Vâlcea – Goranu, strada Digului.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare pentru județul Vâlcea pe termen mediu și lung.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 aprilie 2023.
15.Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2022.
16.Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
17.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: aprilie, mai și iunie 2023.
18.Prezentarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2022.

Patru plângeri prealabile vor fi prezentate la finalul ședinței

19.Prezentarea plângerii prealabile formulată de domnul Smedescu Victor privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 31.01.2023, înregistrată sub nr. 9638/2023.
20.Prezentarea plângerii prealabile formulată de domnul Smedescu Victor privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40 din 31.01.2023, înregistrată sub nr. 10416/2023.
21.Prezentarea plângerii prealabile formulată de doamna Zorgnotti Annemarie Erika privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 31.01.2023 înregistrată sub nr. 9641/2023.
22.Prezentarea plângerii prealabile formulată de doamna Zorgnotti Annemarie Erika privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40 din 31.01.2023, înregistrată sub nr. 10415/2023.
23.Întrebări, interpelări și informări.