Prima „extraordinară” a noului Consiliu Local


• aleşii locali vor discuta despre preţul energiei termice

Mâine, Consiliul Local al Râmnicului este convocat în şedinţă extraordinară. Ordinea de zi este următoarea: raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea pre­ţului pentru serviciul public de pro­du­cere, transport şi distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, pre­cum şi a preţului de facturare către popu­laţie începând cu data de 1.07.2012; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2012, referitoare la cesio­na­rea în favoarea CEC BANK SA – Sucur­sala Râmnicu Vâlcea a unei părţi din veniturile proprii pentru acoperirea costurilor împrumutului bancar şi ram­bur­sarea acestuia în proporţie de 105%; ra­port şi proiect de hotărâre privind mo­dificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2010 referitoare la impri­ma­rea simbolurilor specifice municipiului Râmnicu Vâlcea pe actele oficiale emise de autorităţile administraţiei publice lo­cale (Primar şi Consiliul Local) şi Pri­mă­ria municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind desem­na­rea reprezentanţilor Consiliului Local în co­misia socială de analiză a solicitărilor privind atribuirea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii.