Precizări pentru beneficiarii subvenţiilor de bovine


Adrian-PinteaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pen­tru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea informează poten­ţia­lii beneficiari, precum şi publicului interesat, că pot depune, în perioada 15 mai – 30 iunie 2012, cererea de pla­tă aferentă anului 2012, în cadrul “Plăţilor naţionale directe complemen­tare – sector zootehnic, specia bo­vine” la sediul instituţiei situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Oituz, nr.7. „De acest sprijin pot bene­ficia producătorii agricoli, crescători de bovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice auto­rizate, întreprinderi individuale sau familiale. Pe această cale, vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu data de 6 iunie 2012 solicitările pentru sprijinul financiar CNDP la specia bovine se vor putea depune şi la Centrul Local Bălceşti, situat în localitatea Bălceşti, strada Petrache Poenaru (clădirea Romtelecom), în zilele de 6, 11, 18, 25 iunie a.c., date la care un reprezentant al APIA CJ Vâlcea se va deplasa la faţa locului pentru a prelua cererile fermierilor interesaţi în obţinerea acestei forme de sprijin în agricultura zootehnică.

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 5 iunie 2012 solicitările pentru spri­ji­nul financiar CNDP la specia bovine se vor putea depune şi la Centrul Lo­cal Horezu, situat în localitatea Ho­rezu, strada Tudor Vladimirescu, bl. R2, et. 1.

Reamintim că, data limită până la care se pot depune cererile pentru a beneficia de sprijin financiar CNDP – zootehnie pentru specia bovină este 30 iunie 2012”, sună comunicatul de presă care este semnat de către directorul Adrian Pintea.