PLÂNGERILE PREALABILE formulate de doi consilieri locali vor fi prezentate în ordinara de vineri


Vineri, 30 iulie 2021, chiar în ultima zi lucrătoare a lunii în curs (și în timpul desfășurării evenimentelor prilejuite de Ziua Imnului Național), consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Chiar dacă aceasta se va desfășura în timpul unui eveniment festiv pentru municipiu și locuitorii lui, ședința se anunță la fel de tensionată pentru precum ultima extraordinară. Pe foarte scurt spus, «Puterea» din Consiliul Local râmnicean nu se mai înțelege deloc cu «Opoziția», reprezentanții ultimei începând să formuleze chiar diverse plângeri. Două dintre acestea, depuse de consilierii locali Grigore Crăciunescu și Cezar Bulacu, vor fi prezentate în ședința de vineri.
Ședința ordinară este programată a se desfășura cu începere de la ora 12.00, în sala de concerte a Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din municipiu. Aleșii râmnicenilor vor avea de dezbătut 25 de puncte, desfășurătorul ordinii de zi al ședinței fiind următorul:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 iunie 2021.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2021.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2021.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 81/31.05.2021 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA S.A. pentru anul 2021.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de Urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) „Construire locuință P+1E, împrejmuire teren, acces proprietate, strada Straubing nr.153, municipiul Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea”, inițiator Dumitrescu Gheorghe.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Parcelare teren și drumuri de acces la loturi, amplasament municipiul Râmnicu Vâlcea, pct. Troianu, județul Vâlcea, inițiator Popescu Aurel-Mircea și Popescu Dorin-Ioan.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z. și R.L.U. – Schimbare funcțională din L2 în M1, pentru construire locuințe colective, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Punct Troianu”, beneficiar: Aston Tehnology S.R.L.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z și R.L.U. – Construire imobil locuințe colective S+P+7-8E retras și S+P+4E+5E retras, cu spații comerciale la parter, mun. Râmnicu Vâlcea, b-dul Dem Rădulescu nr.38-40”, inițiator: Bușcă Ion și Bușcă Mihaela.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z. și R.L.U. – Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter, municipiul Râmnicu Vâlcea, bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 5B”, inițiator: Romeo Impex Com S.R.L.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 107,30 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.201, în partea de sud a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/30.06.2021.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 107,30 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.201, în partea de sud a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.
13.Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de acces pe domeniul public al municipiului – Vâlcea.
14.Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile-construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea obținerii autorizației de desființare.
15.Proiect de hotărâre privind actualizarea programului local multianual de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea.
16.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.08.2021.
17.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea.
18.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie-iunie 2021.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății Piețe Prest S.A., pentru perioada 2021-2025.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății ETA S.A., pentru perioada 2021-2025.
21.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni.
22.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 16265/14.08.1996 pentru terenul în suprafață de 29 m.p., proprietatea privată a municipiului – inițiatori un grup de consileri locali.
23.Adresa Instituției Prefectului Județul Vâlcea nr. 9539 din data de 09.07.2021, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 26854 din data de 15.07.2021, prin care Consiliul Local a fost informat cu privire la faptul că Hotărârea nr. 115/30 iunie 2021 privind revocarea contractelor de mandat ale reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea la societatea Piețe Prest S.A. a fost atacată la instanța de contencios administrativ.
24.Prezentarea plângerii prealabile formulată de consilierii locali Crăciunescu Grigore și Bulacu Cezar Florin împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 115/30 iunie 2021, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 26859 din data de 15.07.2021.
25.Întrebări, interpelări și informări.
Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea