Pentru dezvoltarea comunei Cernişoara, Aurel Vlădoiu şi Dan Niţu susţin proiectele primarului Mihai Ionescu


nitu_vladoiuZilele trecute, Mihai Ionescu – pri­ma­­rul de la Cernişoara, i-a invitat pe lo­cui­torii comunei sale la o întâlnire cu social-democratul Aurel Vlădoiu şi liberalul Remus Daniel Niţu, candidaţii USL pentru Camera Deputaţilor şi Senat, în zona Horezu. Cu această ocazie, pri­ma­rul Ionescu a ţinut un discurs scurt şi apli­cat. În primele zece minute, cu argu­men­te concrete, i-a convins pe cei apro­xi­mativ 500 de oameni prezenţi să nu voteze candidaţii ARD sau PP-DD la ale­gerile din 9 decembrie. Apoi, le-a expli­cat de ce este foarte important să se prezinte la urne şi să susţină Uniu­nea Social Liberală. La final, a vorbit des­pre Aurel Vlădoiu şi Dan Niţu, enu­me­­rând, în cazul fiecăruia, calităţile care îi recomandă pentru a reprezenta în Par­­lament comunitatea de la Cerni­şoara.

În expunerea sa, viitorul senator Dan Niţu a insistat asupra măsurilor de sprijinire a agriculturii, care, în opinia sa, poate scoate România din criză. Aurel Vlădoiu a făcut referire la obiectivele de interes local pe care întregul USL şi le-a asumat. „Obiectivele primarului Mihai Io­n­escu sunt deopotrivă şi ale preşe­din­telui CJV, Ion Cîlea, şi ale noastre – can­di­daţii USL pentru Camera Deputaţilor şi Senat. Concret, ne propunem să-l spri­jinim pe primarul Mihai Ionescu să fina­lizeze lucrările la reţeaua de ali­men­tare cu apă în satele Obârşia, Mădulari şi Cernişoara. De asemenea, vom face toate eforturile pentru a găsi resursele necesare continuării lucrărilor la siste­mul de canalizare. De altfel, acesta este un obiectiv prioritar al Guvernului Ponta, interesat să dezvolte satul românesc. Dorim, totodată, să asfaltăm 7 kilometri de drumuri comunale şi săteşti şi să ame­najăm un centru de colectare a fruc­telor. Am şi găsit o soluţie în acest sens, împreună cu Robert Dican. Mai avem o idee, pe care am discutat-o deja şi cu doamna Cârciumaru. Vrem să pre­luăm acea clădire de lângă primărie, care a aparţinut Cooperaţiei şi să înfiinţăm un complex de prestări servicii. Acolo, se poate face o croitorie, un ate­lier meşteşugăresc. Se pot desfăşura multe alte activităţi, sigur, şi în funcţie de meseriile stăpânite de localnici”, a spus deputatul Vlădoiu. Social-democratul a adăugat că, nu în ultimul rând, intenţio­nează să găsească o formulă, poate chiar prin modificarea legislaţiei, prin care şi Cernişoara să beneficieze de faci­lităţile oferite comunelor defavori­za­te. „Am patru legi care vin şi în sprijinul comunităţii dumneavoastră. Prima se referă la introducerea unei redevenţe pentru structurile care exploatează resursele locale. Mă refer la cărbune, izvoare, petrol, gaze naturale etc.. O par­te din această redevenţă trebuie să ajungă în bugetul local, iar în acest fel comunitatea să beneficieze de resur­sele sale, cum este şi normal. Un alt proiect de lege semnat de mine priveşte iluminatul public. Cum bine ştiţi, CEZ Electrica are stâlpii pe domeniul public. Corect este să plătească pentru asta. Eu am propus un procent de 25 la sută din cât încasează. Am mai propus ca iluminatul public pe drumurile naţionale şi cele judeţene să nu mai cadă doar în sarcina primăriilor şi să fie suportate împreună cu structurile care gestio­nea­ză. Al treilea proiect de lege a trecut de Senat, ajungând la Camera Deputaţilor, care este decizională. Am cerut ca oa­menii din comunele în care nu au existat CAP-uri, dar au contribuit la fondul de stat cu produse, cu animale, să pri­mească o pensie socială. O astfel de mă­sură am luat, dacă vă aduceţi amin­te, şi în perioada guvernului nostru. După ce premierul de atunci, Adrian Năs­tase, s-a întâlnit cu pensionarii la Rm. Vâlcea, s-a luat decizia ca cel care rămâne în viaţă să primească jumătate din pensia celui care a decedat. Un alt proiect de lege se referă la cupoanele de călătorie. Mulţi dintre pensionari nu le folosesc, motiv pentru care am pro­pus ca, de valoarea cupoanelor nefo­lo­site într-un an, aceştia să primească bo­nuri de masă sau bani”, a completat Aurel Vlădoiu.